20190623 Betoging
                                Meer info

Poster red Green NL                                  Meer info

Posterred Green Small FR.indd                             Plus d'info

GF debatten 2019
                                  Meer info

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Een samenleving verander je van onderuit. De strijd tegen armoede en sociale uitsluiting voer je samen met de mensen over wie het gaat, niet voor maar met mensen in armoede. Dat maakt de documentaire van Changez, een videoplatform van Mo en Hart Boven Hard, op een heel tastbare manier duidelijk.

Lees meer...

Naar aanleiding van het rapport van het departement Onderwijs en Vorming over het ondersteuningsmodel, wil het Netwerk tegen Armoede een bezorgdheid onder de aandacht brengen die de laatste maanden is gegroeid vanuit ons beleidswerk met mensen in armoede rond 'zorg' in het onderwijs.

Lees meer...

Deze week schoot het Netwerk tegen Armoede het nieuwe jaar op gang. Het belooft een druk, belangrijk jaar te worden met belangrijke veranderingen. 2018 wordt natuurlijk het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Daarom zullen de verenigingen waar armen het woord nemen in hun gemeente focussen op het lokaal sociaal beleid.

Lees meer...

Le Gouvernement bruxellois et la commune d'Anderlecht sont en passe de délivrer les dernières autorisations pour la réalisation d'une marina le long du canal.

Lees meer...

Jullie weten dat onze ambitie groot is. Het detentieconcept van De Huizen voorziet in de volledige vervanging van gevangenissen door detentiehuizen. De gevangenis zoals we die kennen is de vrucht van de industriële samenleving.

Lees meer...

Vous savez que notre ambition est grande. Le concept de détention des 'Maisons' prévoit le remplacement complet des prisons par des maisons de détention. La prison, telle que nous la connaissons, est le fruit de la société industrielle.

Lees meer...

Cet outil vous invite à parcourir les dominations qui pèsent sur nos démocraties. Celles-ci sont variées et vont de la montée de l'extrémisme violent et de la multiplication des conflits, aux accords de libre-échange. Il est dès lors aisé d'utiliser la violence, la domination pour la résolution de ces menaces.

Lees meer...

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw (CD&V) wil de jeugd opnieuw de kans geven om meer te kunnen spelen in het bos. Een lovenswaardig initiatief. Alleen jammer dat ze er de verkeerde oplossing voor heeft gekozen.

Lees meer...

Alors que le projet de mégaprison à Haren destiné à accueillir 1 190 détenus sur 18 hectares de terres arables continue d'avancer, HarenObservatory signale que la Cour des comptes française a remis un rapport accablant ce 13 décembre sur les Partenariats Publics-Privés (PPP) dans la politique immobilière de la Justice.

Lees meer...

Op 10 december 2017 ontving de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) in Oslo de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd voor een kernwapenvrije wereld. 130 Vlaamse politici roepen ondertussen op om België kernwapenvrij te maken en om het belang van kernwapens binnen de NAVO verder af te bouwen.

Lees meer...