Posterred Green Small FR.indd

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Uit een bevraging van april 2019 blijkt er in ons land een groot draagvlak te bestaan voor kernontwapening. De vraag stelt zich wat onze politieke partijen denken en vooral wat zij in de volgende regering gaan doen voor kernontwapening.

Lees meer...

Connaissez-vous des gens qui peuvent signer (et donc qui habitent dans une commune bruxelloise?). Vous pouvez télécharger le formulaire ici et le faire signer. Peu importe si vous n’en avez pas beaucoup, même quatre ou cinq de beaucoup de monde peuvent faire la différence pour nous.

Lees meer...

In the lead up to this week’s European elections we have seen what the extreme right is capable of in seeking to win votes. The publication of a video by the German media exposed the corruption of Heinz-Christian Strache, Vice-Chancellor of Austria and leader of the far-right FPŐ. 

Lees meer...

De biodiversiteit is in crisis. We moeten deze even ernstig nemen als de klimaatcrisis. Uit gesprekken die WWF voerde met politieke partijen blijkt dat ze de problemen erkennen. WWF vraagt dan ook dat ze na de verkiezingen drastische maatregelen nemen.

Lees meer...

In dit charter zetten de ACOD Jongeren hun belangrijkste strijdpunten in de verf. Het dient als een leidraad voor de ACOD Jongeren van de toekomstige generaties.

Lees meer...

Tijdens de verkiezingscampagne worden burgers overstelpt met beloften en propaganda, waardoor er sprake is van een zekere verkiezingsmoeheid. Wat de voorbije weken wel de harten beroerde, was een intens verdrietige en akelige gebeurtenis in Antwerpen die een aantal pijnpunten van onder meer de justitiële werking blootlegde.

Lees meer...

Thanks to your help, the EU has just published a new law that should considerably reduce the amount of palm oil we burn in our cars and, as a result, protect better the rainforests and their inhabitants.

Lees meer...

Een duizendtal actievoerders vanuit de Koerdische Gemeenschap betoogden op 22 mei in Brussel om zich solidair te verklaren met de hongerstakers in de Turkse gevangenissen, en om op te roepen dat de eisen ingewilligd worden opdat deze hongerstakingen stoppen.

Lees meer...

Chères et chers signataires de nos cartes blanches, de notre pétition et de notre appel aux politiques,

Lees meer...

Hoe sterk is het thema 'internationale samenwerking en solidariteit' aanwezig in de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen? 11.11.11 analyseerde de programma's van zes partijen en stelde vast dat ze in meer of mindere mate aandacht hebben voor belangrijke internationale thema's,...

Lees meer...