Posterred Green Small FR.indd

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Naar aanleiding van de komende verkiezingen hebben we in naam van de Coördinatie voor de opheffing van de blokkade de lijsttrekkers van de democratische partijen aangeschreven.

Lees meer...

Met de verkiezingen in aantocht, wilden de werknemers in de non-profit van de zorg, hun eisen nogmaals op tafel leggen, opdat politici zouden beseffen dat er blijvende investeringen nodig zijn om kwaliteitsvol werk te leveren.

Lees meer...

Vijfduizend mensen met een verminderde arbeidsgeschiktheid of met een medische of psychiatrische problematiek dreigden eind 2016 hun recht op een werkloosheidsuitkering en op aangepaste trajectbegeleiding te verliezen

Lees meer...

Afin de permettre aux électeurs de voter en âme et conscience, 100 personnalités de la société civile/Opdat de kiezers naar eer en geweten zouden kunnen stemmen, doen 100 belangrijke personen uit het maatschappelijk middenveld

Lees meer...

Raf Reuse is achtste kandidaat op de lijst van Groen voor de Kamer in de provincie West-Vlaanderen. Hij is lid van deze partij.

Lees meer...

Doe de denktest voor 26 mei – Overzicht van de antwoorden van kandidaten

Dit overzicht zal tot 25 mei aangevuld worden met bijkomende antwoorden. Bezoekers aan de website van LEF kunnen dit gemakkelijk raadplegen via de link onder de affiche met de afbeelding van de “Denker van Rodin” in de rechter kolom op de openingspagina. De namen in het overzicht zijn meteen een link naar hun antwoorden.

Europese verkiezingen

Federale verkiezingen

Verkiezingen voor het Vlaams Parlement

Verkiezingen voor het Brussesl Parlement

In de vijf jaar dat Koen Geens minister van Justitie was, is de toestand in de gevangenissen er zo op achteruit gegaan dat de ACOD zich zorgen maakt.

Lees meer...

Een wereldwijd evaluatierapport van de staat van de biodiversiteit op de planeet roept beleidsmakers en bedrijven op om daadkrachtig op te treden om de achteruitgang te stoppen.

Lees meer...

De Standaard bericht vandaag over de stijgende armoede bij jongeren. Dat mag niet verwonderen. De voorbije jaren lagen jongeren niet in de hoogste politieke schuif.

Lees meer...

Persbericht Bond Beter Leefmilieu, WILOO (Werkgroep rond de Impact van de Luchthaven Oostende op de Omgeving) en Burgerplatform Vliegerplein (Deurne)

Lees meer...