2018-10-27---Noche-Cubana-Vrienden-van-Cuba

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

De Raad van Bestuur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen besliste recent om de organisatie grondig te hervormen en plaatste als voorzorgsmaatregel het management in vooropzeg. ‘Vluchtelingenwerk heeft de voorbije jaren bijzonder veel ingeleverd, het rechtstreeks gevolg van bepaalde politieke keuzes,’ verduidelijkt Anne Van Lancker, voorzitter van Vluchtelingenwerk deze beslissing. ‘Wij willen ons blijven inzetten voor asielzoekers en vluchtelingen en daarom zal ik samen met de directie de komende maanden praten met collega-organisaties over sterkere samenwerking. Er komen ook extra fondsenwervende acties. Ondertussen blijven de basiswerking en de projecten gewoon doorlopen. Ik heb ook staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken om een gesprek gevraagd.’

 

Onze belangrijkste en oudste werking, namelijk de opvang en begeleiding van asielzoekers tijdens hun asielprocedure, moet voor de zoveelste keer inkrimpen. Vluchtelingenwerk moest al op drie jaar tijd haar opvangwerking drastisch afbouwen: we zouden dit werkjaar al 53 procent minder asielzoekers opvangen dan in 2012. Bovendien is 2015 een hervormingsjaar omdat de overheid ons heeft gevraagd om doelgroepen met bijzondere noden op te vangen (zoals asielzoekers met medische zorgen en niet-begeleide minderjarigen). Dat vergde natuurlijk bijkomende investeringen, terwijl er vrij weinig asielzoekers uit deze doelgroepen in onze opvang terecht komen.  En op dit moment is de federale begrotingsopmaak bezig en mondelinge communicatie vanuit Fedasil, het Agentschap voor de opvang van asielzoekers geeft aan dat Vluchtelingenwerk ook in 2016 zal moeten besparen. Alles samen dreigen we in 2016 te moeten werken met een beschikbaar budget voor asielopvang dat 11 procent lager is dan werd gepland voor 2015, en een halvering ten opzichte van 2012.

 

Ook de juridische diensten die Vluchtelingenwerk aan de sector biedt, lopen gevaar. Het gaat om vormingen, een juridische helpdesk en handige juridische rapporten en fiches voor asieladvocaten en begeleiders van asielzoekers. Fedasil maakte recent de expliciete keuze om de middelen die Europa vrijmaakt voor asielzoekers en vluchtelingen, prioritair in te zetten op opvang en terugkeer, en dergelijke juridische projecten uit te sluiten. Nochtans is daar veel vraag naar en Vluchtelingenwerk vulde hier in samenwerking met het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering een duidelijke behoefte in.

 

Vluchtelingenwerk wordt bijzonder hard getroffen door besparingen door de overheid,’ besluit Van Lancker. ‘Vooral door de beslissing om als overheid niet langer te investeren in het middenveld dat de individuele opvang en juridische ondersteuning organiseert. Dit is een duidelijke politieke keuze en wij plaatsen hier veel vraagtekens bij. Zeker gezien de stijging van het aantal vluchtelingen in de wereld, de stijgende asielcijfers in België, en de druk die dit zal zetten op het opvangnetwerk in ons land. Een sterk, kritisch en flexibel middenveld lijkt ons in deze tijden noodzakelijk, eerder dan overbodig.’

 

Van Lancker heeft de staatssecretaris om een gesprek gevraagd en ze zal de komende weken samen met de directie van Vluchtelingenwerk gesprekken aangaan met collega-organisaties om te komen tot intensere samenwerking. Er komen ook extra fondsenwervende acties. In tussentijd heeft de Raad van Bestuur met ingang van 6 juli 2015 nu het management van de vzw in vooropzeg geplaatst. Het gaat om een bewarende maatregel om de directe financiële toekomst van de organisatie veilig te stellen. In het najaar zal ook het organogram in zijn geheel herbekeken worden.

De werking inclusief alle projecten van de organisatie blijft ondertussen gewoon doorlopen. De verdediging van de rechten van asielzoekers en vluchtelingen blijven we meer dan ooit garanderen.