images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

Dit 8 meter hoge oplaasbaar Trojaans paard werd gecreëerd door Friends of the Earth Europe en voor het eerst in februari aan het publiek vertoond op het Brusselse Schuman plein bij een protestactie tegen de zoveelste onderhandelingsronde voor het Transatlantische Vrijhandels- en Investeringsverdrag (TTIP). Sindsdien heeft het heel Europa afgereisd om aanwezig te zijn bij protestacties tegen dit rampzalige akkoord. Tijdens de Gentse feesten wilde het absoluut deze rebelse stede aandoen om de actievoerders te steunen die ervoor ijveren dat Gent zich TTIP/CETA-vrije gemeente zou verklaren. Het paard werd alvast op 16 juli onthaald in de Gentse Biblotheekstraat.

Het “TTIP-paard” symboliseert nu ook de strijd tegen CETA, het vrijhandels-en investeringsakkoord, waarvoor de onderhandelingen reeds in september 2014 afgesloten werden en nu zijn weg door de instellingen gaat. Of het ook aan de nationale en regionale parlementen zal voorgelegd worden is nog niet uitgemaakt. Urgent is dan ook te eisen dat dit wel zou gebeuren, zoals het frans parlement reeds wijselijk vroeg in november 2014. Zie Vrijhandelsverdrag EU-Canada (CETA) - Paard van Troje voor dat met de VS (TTIP)

TTIP-CETA vrije gemeenten. Zinvol?

Steeds meer gemeenten in diverse Europese landen, en ook in België hebben zich TTIP- en sommige ook CETA-vrij verklaard. Sceptici zullen ongetwijfeld opwerpen: “de gemeenten hebben hierin geen enkele bevoegheid” en dat de mensen die dit vragen gewoon hun tijd verliezen. De actievoerders die aan gemeenteraden vragen moties in die zin aan te nemen, weten natuurlijk ook dat dergelijke moties geen juridische waarde hebben. Hun actie (die LEF ten volle steunt) is maar een middel om de druk uit te oefenen op de politici die op de hogere niveau's wel iets in pap te brokken hebben, wanneer het erop aankomt deze verdragen goed te keuren. Zie ook Gemeenteraden tegen de vrijhandelsverdragen

De petitie om aan de Gentse Gemeenteraad te vragen hierover gehoord te worden moet op papier ingevuld en getekend worden. Dit kan o.a. in de Oxfam Wereldwinkel in de Lammerstraat, en in de Gentse Feesten iedere namiddag in de Bibliotheekstraat en aan de stand van LEF bij de Gentse Feesten Debatten in het NTG. Enkel in Gent gedomicileerde mensen van 16 jaar en ouder mogen tekenen. Bezoekers van andere gemeenten worden uitgenodigd de handen in mekaar te slaan om dit burgerinitiatief in hun gemeente op te zetten. De Gentenaars die hiermee bezig zijn, vragen niet beter om hierbij technisch advies te geven.

Actie tegen Vrijhandels- en Investeringsverdragen: wat haalt het uit?

De spreekwoordelijke “man/vrouw in de straat” werpt bij allerlei sociale/politieke strijden op dat alle acties toch niets uithalen, omdat “het altijd zo geweest is dat de machtigen aan het langste eind trekken” en dat de verkozen politci toch na verkiezingen hun goesting doen (al is het soms tegenzin). Als militant voor democratie en sociale rechtvaardigheid moet met veel geduld herinneren aan de geschiedenis van de sociale strijd, die veel mensen niet kennen, ook al omdat ons onderwijs in deze meestal te kort schiet. En de doorsnee media doen zelden of nooit iets om hieraan te remediëren.

In het kader van de internationale politiek en zeker inzake de internationale verdragen zoals TTIP/CETA, is het scepticisme nog veel groter. “Ons protest kan niet optornen tegen de macht van de multinationals en de machtigen in Europa” en “' het gewicht van ons klein landje in Europa is onbetekenend”, luidt het.

Onze repliek:

 1. wij staan niet alleen: in heel Europa komen steeds meer mensen op straat en praten op politici in opdat zij stelling zouden nemen tegen deze verdragen en tegen stemmen als het zover is;

 2. dat sommige politci luisteren als men maar hard genoeg aan de bel trekt, bewijst de evolutie van het standpunt van sommige sociaal-democratische en christen-democratische partijen, van wijfelend naar uitgesproken tegen (groenen on communisten waren van in het begin tegen).

 3. Er zijn precedenten: een aantal internationale verdragen waar de multinationals van droomden en waar de politiek lang in mee stapte, zijn in het recente verleden gekapseist onder druk van massaal protest in Europa.

  Dit was het geval voor het beruchte Multilateraal Investersakkoord (MIA) gesneuveld in 1998 en voor ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement dat strandde in het Europees Parlement in 2012. Het hele verhaal staat goed beschreven in de Engelstalige Wikipedia.

  Dus: actie loont en is dus de moeite om voor uit ons kot te komen. Als wij met genoeg zijn, enthousiast actie voeren en en verstandig lobbyen kunnen wij ook TTIP/CETA tegenhouden!

  Fotoreportage van het onthaal van Trojaans paard in Gent
  https://picasaweb.google.com/101161532789719614865/TtipGent