Dadels te koop

                                Meer info...

Debat Eeklo

FB banner

                                  Meer info...

20181025 Klimaat

Information                Meer info...

HbH TinaTamara Facebook C 002clean

                                   Meer info

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

De regering Michel heeft beslist om het recht op een leefloon te koppelen aan verplichte gemeenschapsdienst. Dat deze zogezegde ‘activeringsmaatregel’ absoluut niet werkt, is al eerder heel duidelijk aangetoond in Groot-Brittannië en Nederland. Maar de oogkleppen van de meerderheidspartijen verhinderen een breder zicht op de realiteit. Zij blijven op hun lijn en volharden in hun asociaal beleid.

Zowel de Vlaamse als de federale regeringen houden zich dag na dag bezig met het sanctioneren van de werklozen, in plaats van het bestrijden van de werkloosheid. De maatregelen die al genomen zijn om mensen massaal uit het systeem van werkloosheidsuitkering te duwen (de inperking van de toegang tot inschakelingsuitkeringen, toegenomen sancties, pestcontroles voor werklozen op hun energiefactuur, en het opdrijven van de beschikbaarheidseisen ten aanzien van bruggepensioneerden), hebben in de eerste plaats een enorme toevloed van het aantal mensen in leefloon veroorzaakt. Nog nooit waren er zoveel mensen in ons land die voor hun overleven een beroep moeten doen op het OCMW (115.137). De plannen rond het activeren van langdurig zieken komen daar nog eens bovenop.

In plaats van echt werk te maken van meer nieuwe en duurzame jobs zodat er eindelijk iets gedaan wordt aan de werkloosheid, gaat deze regering zijn energie steken in flutjobs. De taken die worden uitgevoerd, zijn niet alleen denigrerend voor de werklozen, zij geven hen ook geen enkel perspectief op een echte job. Met het organiseren van een gemeenschapsdienst, worden ook de arbeidsvoorwaarden ondergraven. Rudy De Leeuw: “eigenlijk is dat ‘grijswerk’, want het gaat hier over reglementair werk maar zonder de normale bijdragen tot de sociale zekerheid. En je kan je nog de vraag stellen of dat wel legaal is, want in feite werken die mensen onder het minimumloon”.

Voor het ABVV is deze maatregel het zoveelste bewijs van een beleid met 2 maten en 2 gewichten. Werklozen extra straffen omdat ze geen werk krijgen en ondertussen de kapitaalkrachtigen en multinationals uit de wind zetten. Rudy De Leeuw: “Michel zou beter werk maken van de echte problemen in dit land, zoals bijvoorbeeld de massale belastingontwijking en fiscale fraude”.

ABVV - 20 mei 2016