2018-10-27---Noche-Cubana-Vrienden-van-Cuba

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Vlak bij het Jourdanplein, in de Borschette conferentieruimte van de EU ging dinsdag 12 juli de tweede dag van de onderhandelingen door over het TTIP handelsverdrag (Transatlantic Trade Investment Partnership) tussen de VS en de EU. In de vroege morgen werden de Amerikaanse en Europese handelaars bij het binnenkomen van het gebouw verwelkomd met een oorverdovend casserolen concert.

Een 150-tal actievoerders bezetten de straat vlak tegenover het gebouw en lieten hun stem horen: “Shame on You” en “Game Over” deden de onderhandelaars de pas versnellen, duidelijk onder de indruk van dit protest.

De TTIP-onderhandelingen gaan door maar volgens Pierre Defraigne (vroegere kabinetschef van Eurocommissaris voor Handel, Pascal Lamy, en huidig directeur van het Europacollege) zitten die in een impasse (interview in Le Soir, 12 juli 2016). De huidige Brexit, de toekomstige presidentsverkiezingen in de VS waarmee een hele omwenteling van de administratie gepaard gaat en dus ook van de onderhandelaars, de op til zijnde verkiezingen in Duitsland en Frankrijk waar de bevolking duidelijk zijn verzet tegen TTIP en globale handelsverdragen in het algemeen heeft geuit, zullen de besprekingen bemoeilijken en daardoor zal het verdrag niet tegen 2017 zoals gepland, kunnen afgerond worden, aldus nog Pierre Defraigne.

Toch blijft het belangrijk de actie tegen TTIP verder te zetten en op te drijven maar ook tegen CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) het handelsverdrag tussen Canada en Europa dat in de afrondingsfase zit (gepland dit jaar) en dat terecht het paard van Troje van TTIP wordt genoemd. Dit handelsverdrag is een blauwdruk voor het TTIP. Deze handelsverdragen zullen druk uitoefenen op onze economische en sociale wetgeving en de klimaatdoelstellingen op een helling zetten. Ze zullen diep binnendringen in ons dagelijks leven door het privatiseren van de publieke sector en een verwoestende impact hebben op pogingen tot een duurzame economie en landbouw en dat allemaal in naam van competitiviteit en winst voor de multinationals en hun aandeelhouders. Indien de TTIP onderhandelingen niet slagen of op de lange baan worden geschoven kunnen de Amerikaanse bedrijven hun werkterrein naar Canada verplaatsen en alsnog de Europese markten binnendringen via het CETA handelsverdrag. TiSA (Trade in Services Agreement) is het derde globaal handelsverdrag dat onderhandeld wordt tussen 23 staten van de Wereldhandelsorganisatie en de EU. In dit handelsverdrag moeten de financiële diensten, maritiemtransport, telecom enz. tussen de leden geliberaliseerd worden. Hier is geen einddatum voor de besprekingen voorzien.

Er staat dus veel op het spel, temeer omdat er geen enkele democratische controle is op de onderhandelingen. De EU brengt alleen verslag uit over de eigen posities en is niet gemachtigd de posities van de tegenpartner of de besluiten van de opeenvolgende onderhandelingen te publiceren. De Europese Commissie heeft een mandaat om te onderhandelen over de vrijhandels- en investeringsakkoorden maar er is tijdens de onderhandeling geen enkele terugkoppeling naar en democratische controle door het Europees Parlement en de lidstaten voorzien. Deze actie en andere zijn dus een opwarmer voor de nationale betoging van 20 september tegen TTIP/CETA. Om een halt te roepen aan de arrogantie en brutaliteit van multinationals en hun financiële netwerken die via globale handelsakkoorden deze planeet economisch en sociaal ontwrichten. En dit op een ongeziene schaal. De gevolgen zijn desastreus. Volgens Saskia Sassen, Amerikaans econome en sociologe, schieten woorden als armoede en onrecht nu al tekort om deze situatie te beschrijven. De stijging is zo explosief dat grote groepen aan de onderkant van de samenleving uit jobs en bestaanszekerheid worden gestoten, niet alleen in het Zuiden maar ook in het Noorden waar de regeringen onder druk gezet worden om te besparen. Dat is de agenda van de doorgedreven liberalisering die de globale handelsakkoorden beogen.

Marie Jeanne Vanmol

LEF was aanwezig en maakte een beeldverslag... 
Link naar de foto’s:

https://picasaweb.google.com/108621676225605833726/6306411045751601473?authuser=0&authkey=Gv1sRgCKLM0fONkunfnQE&feat=directlink

Link naar de video:

https://picasaweb.google.com/108621676225605833726/6308959811189702721?authuser=0&authkey=Gv1sRgCNWmsLityaak1QE&feat=directlink

Zoals steeds mag ons beeldmateriaal vrij gebruikt worden, mits bronvermelding.