images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

Sinds 1 juli 2016 zijn zes Belgische F-16’s actief in de bestrijding van IS in Irak en Syrië in de internationale coalitie die daartoe werd gevormd. Deze coalitie heeft geen VN-mandaat, maar dat is niet de enige reden waarom Pax Christi Vlaanderen geen voorstander is van deze Belgische militaire missie. Bombardementen zijn symptoombestrijding.

Hoe precies de gevechtsvliegtuigen de vijandige stellingen ook treffen, zij raken niet aan de grondoorzaken van gewelddadig conflict en terreur. De focus – en de budgetten – zou moeten liggen op conflictpreventie, diplomatie en vredesopbouw. Die ogen minder spectaculair en doortastend dan militaire daadkracht, maar zijn onontbeerlijk om duurzame vrede te bereiken. Ondertussen blijven wij echter besparen op vrede om mee ten oorlog te kunnen trekken.

Het gruwelijk geweld van de IS-milities tegen burgers moet stoppen. Burgers moeten beschermd worden. Pax Christi Vlaanderen gelooft echter niet dat bombardementen een einde kunnen maken aan dat geweld.  De internationale coalitie bombardeert al bijna twee jaar. Op de website van de Belgische Defensie staat te lezen dat de F-16’s een heel jaar lang deel gaan uitmaken van de militaire missie. Onze minister en de partners van de internationale coalitie geloven dus zelf niet echt dat er snel vooruitgang zal geboekt worden.

IS verliest grondgebied door de bombardementen, maar de terreurgroep is allerminst verslagen. Ze breidt haar actieterrein uit naar andere landen en voert het aantal aanslagen op, zoals afgelopen weekend in Bagdad. Bovendien stopt het geweld in Syrië ook niet als IS wordt verslagen, want het Syrisch regime en zijn bondgenoten zijn verantwoordelijk voor het grootst aantal burgerslachtoffers en oorlogsmisdaden.

De militaire interventies in Afghanistan, Irak en Libië brachten allerminst een oplossing voor de conflicten, integendeel; na de bombardementen bleven deze landen achter in politieke chaos en namen polarisering en radicalisering overhands toe. Après nous le déluge. Wat is het plan voor duurzame vredesopbouw voor Irak en Syrië? Wekken die F-16’s niet veeleer de illusie dat we aan vrede werken?

Pax Christi Vlaanderen roept op om resoluut te kiezen voor een andere aanpak van de conflicten in het Midden-Oosten, een aanpak die het geweld daadwerkelijk beperkt. Geweld en tegengeweld hebben in de regio al veel te veel mensenlevens en handenvol geld gekost. Conflictpreventie, diplomatie en vredesopbouw moeten ten volle worden ontwikkeld. Conflictpreventie is vele malen goedkoper dan een reactief en exclusief militaristisch beleid, niet in het minst als het op mensenlevens aankomt. Toch blijven wij besparen op vrede om mee ten oorlog te kunnen trekken. De boodschap van Pax Christi Vlaanderen is duidelijk: als we vrede een echte kans willen geven, moeten we haar ook een echt budget geven.

Pax Christi Vlaanderen - 6 juli 2016