images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

De manifestatie van dinsdag 20 september in de Europese wijk van Brussel was een onverhoopt succes: naar schatting 15.000 manifestanten: een bonte verzameling van syndicalisten, boeren, gezondheidswerkers, politici, burgers actief in Hart boven Hard en Tout autre Chose en in lokale groepen die hun gemeente vrij van deze vermaledijde handels- en investeringen lieten verklaren enz. Naast Belgen waren er behoorlijk wat Duitsers en Nederlanders en enkele Fransen. De betoging eindigde op het plein tussen de gebouwen van de Europese Commissie en de Europese Raad, waar tijdens een strijdbare meeting een aantal korte toespraken werden gehouden, waarna het feest kon beginnen.

Over de achtergronden van deze actie werd de laatste jaren uitvoerig op deze website bericht. In de media verschenen “overlijdens”berichten van TTIP. Feit is dat de onderhandelingen tussen de VS en de EU al een tijdje stroef verlopen. Veel observatoren denken dat een en ander volgend jaar opnieuw zal bekeken worden met de nieuwe president en administratie in de VS.

CETA (het akkoord EU-Canada) is echter springlevend en de procedures om het goedgekeurd te krijgen gaan onverminderd door en dit najaar is cruciaal. Men probeert nu de tegenstanders te paaien met het voorstel om het verdrag te laten omkaderen door een verklaring van Canada dat de sociale en andere rechten niet zouden aangetast worden. Dit zou voor Waals Minister president Magnette voldoende zijn om zijn tegenstand te staken. Wij denken echter dat dergelijke begeleidende verklaringen geen enkele juridisch geldende betekenis hebben en men dus CETA even vastberaden moet afwijzen.

Verdere actie ?

De organisatoren van de betoging zullen zich eerstdaags beraden over verdere actie. Wij houden u op de hoogte.

Beeldverslagen

Zoals gebruikelijk op deze website proberen wij u een zo volledig mogelijk beeld te brengen van de aanwezige groepen, de slogans die zij meedragen en de sfeer weer te geven.

Foto's Marie Jeanne Vanmol

https://www.icloud.com/sharedalbum/#B0d532ODWB0ZnF

Foto's Michel Vanhoorne

Om de eventuele ondertitelingen te zien moet je op de foto's klikken.

https://goo.gl/photos/t4eaPpX4rwW9Ph7AA

Film Marie Jeanne Vanmol

https://vimeo.com/184891600/cb1bb8df99