GF debatten 2019
                                  Meer info

Def affiche 2019 1
                                Meer info

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Werkonderbreking op 21 februari 2017

 

Op 14 februari 2017 organiseerde ACOD AMiO voor het personeel van DG Personen met een handicap een algemene personeelsvergadering. We vroegen daarin aan het personeel om zich te buigen over de rampzalige toestand,waarin zowel de personeelsleden als tal van gebruikers van de DG (voorheen 'Zwarte Lievevrouwstraat') zich bevinden.

 

Het personeel vindt nog steeds geen gehoor bij de overheid. Die komt haar verplichting niet na om haar personeel een bruikbaar, functioneel computerprogramma ter beschikking te stellen dat op zijn minst even effectief is als wat voordien voorhanden was. De uiteindelijke bedoeling moet zijn de openbare dienstverlening ten volle te kunnen verzekeren, zonder negatieve gevolgen voor het welzijn van de personeelsleden of de gebruikers.

 

Na overleg met het personeel besliste ACOD AMiO een stakingsaanzegging van onbepaalde duur in te dienen om alle acties te dekken waartoe de personeelsleden van de DG nu en in de toekomst zullen beslissen. Op dinsdag 21 februari 2017 wordt om 10u een eerste keer het werk neergelegd.

 

Kurt Sissau
Federaal secretaris

 

Perscontact: Didier Cournelle – ACOD AmiO – 0477 848 664