GF debatten 2019
                                  Meer info

Def affiche 2019 1
                                Meer info

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Vermindering postbedeling?

BIPT denkt enkel aan geld, niet aan jobs of dienstverlening

De regulator van de postdiensten BIPT pleit vandaag in de pers om de frequentie van de postbedeling te beperken en de postbode niet langer dagelijks zijn ronde te laten doen. De ACOD ziet dit hoegenaamd niet zitten: "Slecht voor de tewerkstelling en slecht voor de burger", zo stelt Jean-Pierre Nyns, algemeen secretaris van ACOD Post.

"Steeds opnieuw valt het BIPT de universele dienstverlening aan de burger aan", stelt Nyns vast. "Zij vertalen daarmee regelrecht het standpunt van N-VA, die bij monde van Armand Dedecker uiteindelijk zelfs de contractuele tewerkstelling van onze postbodes in vraag stelt. Duizenden banen dreigen zo vervangen te worden door precaire flexi-jobs, zelfstandigen en mogelijk zelfs schijnzelfstandigen."

Nyns weet waar Het BIPT de mosterd haalt. "In 2015 maakte het Duitse studiebureau 'WIK-consult' in opdracht van het BIPT een studie over de openstelling van de postmarkt in België. Ondanks het feit dat binnen een Belgische context bpost steevast wordt aangehaald als een schoolvoorbeeld van een geslaagde overgang van een klassiek 'ministerie' naar een rendabel en efficiënt werkend overheidsbedrijf, is het resultaat van de studie erg negatief voor bpost."

ACOD Post stelt zich ernstige vragen bij deze studie – vooral bij het uitgesproken liberale karakter ervan en de éénzijdige nadruk op alles wat concurrentie-bevorderend kan werken. "Het standpunt van de eindgebruiker, en dan vooral de gewone man of vrouw die misschien wat afgelegen woont en nog gedeeltelijk afhankelijk is van fysieke post, zoals facturen, belastingaangifte en attesten allerhande, wordt nauwelijks bekeken", meent Nyns. "Ook komt het aspect 'kwaliteit van de dienstverlening' op geen enkele manier aan bod, terwijl het aspect 'kostenverlaging' zeer sterk benadrukt wordt."t op vraag van ACOD Post dat dat de huidige dienstverlening aan burgers gewaarborgd blijft, waaronder ook het behoud van toegankelijke en bereikbare postkantoren en postpunten. Daarnaast moet ook meer worden ingezet op de sociale rol die een postbode vervult. Een recent IPSOS-onderzoek (2015) toont immers aan dat de burger daar sterk aan vasthoudt.

Nyns: "Met haar aanval viseert het BIPT bpost als universele dienstverlener enkel vanuit economische motieven (cherry picking). ACOD Post weigert mee te werken aan een sociale achteruitgang voor het personeel en het uitkleden van de openbare dienstverlening aan de burger."

Perscontact: Jean-Pierre Nyns – algemeen secretaris ACOD Post – 0499 56 80 57