20190623 Betoging
                                Meer info

Poster red Green NL                                  Meer info

Posterred Green Small FR.indd                             Plus d'info

GF debatten 2019
                                  Meer info

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Volgens de Verenigde Naties behoren er wereldwijd ongeveer 400 miljoen mensen tot inheemse gemeenschappen, waar er op hun beurt meer dan 5.000 verschillende van zijn. Ze spreken meer dan 4.000 verschillende talen en vaak leven ze in afgelegen gebieden. Ze leven in 90 verschillende landen.

 

Terwijl inheemse volkeren in totaal slechts 6% van de wereldbevolking uitmaken, vertegenwoordigen ze 90% van de culturele diversiteit: van de gemeenschappen in het Amazonewoud tot de tribale volkeren van India, van de Inuït van het noordpoolgebied tot de Aboriginals in Australië.

Inheemse gemeenschappen hebben 20% van het land in handen. Dat land herbergt 80% van resterende biodiversiteit van onze planeet.

 

Bron: First Peoples Worldwide

 

Er is geen vaste definitie van wat een groep inheems maakt, maar de Verenigde Naties en de Internationale Arbeidsorganisaties hebben een paar karakteristieken opgesomd die gewoonlijk een inheemse groep definiëren.

 

Zelfidentificatie is een van de belangrijkste aspecten. Inheems zijn is dus geen vaste kwalificatie, maar een kwestie van identiteit en keuze. Het zijn ook groepen die afstammen van prekoloniale of pre-settler gemeenschappen, het zijn in zekere zin de 'oorspronkelijke bewoners' van een gebied. Mede daardoor hebben ze vaak een heel eigen taal, kennis en waardensysteem, en een sterke band met de natuurlijke leefomgeving.

 

Vaak zijn het minderheidsgroepen met beperkte politieke invloed, die economisch achtergesteld zijn, minder sociale verworvenheden hebben en gediscrimineerd worden. Overal ter wereld, maar vooral ook in Latijns-Amerika, beheren inheemse gemeenschappen grote territoria, maar hun landrechten staan voortdurend onder druk, onder meer door concessies.

 

Ook in de projecten van BOS+ in Zuid-Amerika staan in de meeste gevallen inheemse gemeenschappen centraal. Er voor zorgen dat zij op een duurzame manier kunnen blijven leven van hun ancestrale land is één van de hoofddoelstellingen van ons werk.

 

Meer weten:

First Peoples Worldwide
VN: Factsheet
International Work Group for Indigenous Affairs
The Guardian: Indigenous rights are key to preserving forests, climate change study finds

 

Bron: http://www.bosplus.be/k/nl/n411/news/view/31772/31848/wat-zijn-inheemse-gemeenschappen.html