GF debatten 2019
                                  Meer info

Def affiche 2019 1
                                Meer info

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

De manier waarop smartphones de voorbije tien jaar zijn geproduceerd en weggegooid, heeft grote gevolgen voor onze planeet, zo stelt een nieuw rapport van Greenpeace. Uit dat rapport blijkt dat sinds 2007 ongeveer 968 TWh zijn gebruikt om smartphones te produceren – bijna evenveel als de elektriciteit die India in een heel jaar nodig heeft – en dat de toestellen ook fors bijdragen aan de 50 miljoen ton elektronisch afval dat in 2017 zal ontstaan.


"De terugroepactie met de Samsung Galaxy Note 7 is typisch voor een verspillend en niet-duurzaam systeem. Overhaaste ontwerp- en productieprocessen kunnen leiden tot verspillende fouten en hebben natuurlijk ook gevolgen voor onze planeet", zo stelt Jude Lee van Greenpeace Oost-Azië.

"Samsung heeft nog altijd geen duidelijk plan bekendgemaakt voor de 4,3 miljoen telefoons die het heeft teruggeroepen. Als Samsung echt wil voorkomen dat dit ooit nog gebeurt, moet het een leidende rol opnemen in de IT-sector en stappen zetten om te komen tot een systeem waarin telefoons gemakkelijker kunnen worden gerepareerd, hergebruikt en gerecycleerd."

Het rapport van Greenpeace USA, From Smart to Senseless: The Global Impact of Ten Years of Smartphones, geeft een overzicht van het toenemend gebruik van smartphones over de hele wereld sinds de lancering van de eerste iPhone in 2007 en beschrijft welke gevolgen dit heeft gehad voor onze planeet [1]. Enkele van de belangrijkste bevindingen:

- Sinds 2007 zijn er 7,1 miljard smartphones geproduceerd.
- Een studie van de Universiteit van de Verenigde Naties schatte het elektronisch afval afkomstig van kleine IT-producten als smartphones voor het jaar 2014 alleen al op 3 miljard ton. Minder dan 16% van alle elektronisch afval op aarde zou worden gerecycleerd. [2]
- Sinds 2007 zijn grofweg 968 TWh gebruikt om smartphones te maken – dat is bijna evenveel als de stroomvoorziening voor een heel jaar in India (973 TWh in 2014) en meer dan 11 jaar in België. [3]
- Slechts 2 van de 13 modellen die Greenpeace en iFixit hebben bekeken in het kader van het onderzoek, hadden een gemakkelijk vervangbare batterij. Dat betekent dat de consumenten gedwongen zijn het hele apparaat te vervangen wanneer de gebruiksduur van de batterij begint te slinken. In de VS worden smartphones gemiddeld 26 maanden gebruikt.
- Het aantal bezitters van een smartphone zal naar verwachting nog stijgen tot 6,1 miljard toestellen in 2020, of ongeveer 70% van de wereldbevolking. [4]

"Als alle smartphones die de voorbije tien jaar zijn geproduceerd nog zouden werken, zou ongeveer elke mens op aarde er een hebben. De consumenten worden ertoe aangezet om hun model zo vaak te upgraden dat het gemiddelde toestel net ongeveer twee jaar wordt gebruikt. Dat heeft verwoestende gevolgen voor de aarde", stelt Elizabeth Jardim van Greenpeace USA, die het rapport heeft geschreven.

"Als je bedenkt hoeveel materiaal en energie er nodig zijn om die toestellen te maken, hoe kort ze maar meegaan en hoe weinig ze maar worden gerecycleerd, is het duidelijk dat we niet op deze manier kunnen doorgaan. We hebben toestellen nodig die langer meegaan en uiteindelijk hebben we bedrijven nodig die kiezen voor een nieuw, circulair productiemodel."

Greenpeace roept de hele IT-sector op om te kiezen voor een circulair productiemodel om zo de basisoorzaak van veel van deze milieuproblemen aan te pakken. Samsung zou het goede voorbeeld moeten geven en zich er openlijk toe moeten verbinden om de Galaxy Note 7 te recycleren en tegelijk de impact op mens en milieu te beperken. Het moet ook transparant aangeven wat het van plan is met deze telefoons.

Voetnoten:
[1] Rapport van Greenpeace USA From Smart to Senseless: The Global Impact of Ten Years of Smartphones kun je vinden hier.
[2] Studie van de Universiteit van de Verenigde Naties: https://i.unu.edu/media/unu.edu/news/52624/UNU-1stGlobal-E-Waste-Monitor-2014-small.pdf
[3] Bron: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2233rank.html
[4] Bron: http://www.ericsson.com/res/docs/2015/ericsson-mobility-report-june-2015.pdf