MakePeaceGreatAgain affiche

                                 Meer info

20180616 Stop Nato

lniakniojamlfgok

strijdliederen

MF2018 aff A2 FR HR-page-001

MF2018 aff A2 NL HR-page-001

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Antwerps schepen Ait Daoud uit de bocht

 

Naar aanleiding van de grote betoging van de socialprofitsector in Brussel op 21 maart 2017, uitte Antwerps schepen voor Jeugd Nabilla Ait Daoud (N-VA) haar ongenoegen over deelname van personeelsleden van de stedelijke kinderdagverblijven aan die actie. Volgens haar is die aanwezigheid onterecht en overbodig. De ACOD betreurt dat de schepen omwille van politieke redenen en een gebrekkige dossierkennis het stakingsrecht van de betrokken personeelsleden ter discussie stelt.

 

Mevrouw Ait Daoud stelt dat het personeel van de stedelijke kinderopvang geen betrokken partij is in de door de vakbondsmanifestatie aangekaarte problemen over het tekort aan middelen en mensen in de zorgsector. Volgens haar vallen ze als ambtenaren onder een ander paritair comité. De ACOD betwist dit.
De stedelijke kinderopvang ontvangt wel degelijk middelen uit de VIA-akkoorden die de financiering van zorg, kinderopvang, buitenschoolse kinderopvang, jeugd, sport en cultuur regelen. Bijgevolg wordt het personeel van de Antwerpse stadscrèches wel degelijk geraakt door het tekort aan middelen en personeel in uitvoering van het huidig VIA-akkoord. De ACOD hoopt dan ook dat een nieuw VIA-akkoord tegemoet zal komen aan de bestaande pijnpunten.

 

Overigens neemt de ACOD aanstoot aan de suggestie van de schepen dat door de actie het personeel van de stedelijke kinderopvang de ouders zomaar voor het blok zou zetten. Deze actie werd ruimschoots op tijd aangekondigd. En bovendien wil het personeel met deze actie juist de kinderopvang versterken en verbeteren, zodat ze de betrokken ouders en kinderen de goede en veilige zorg kunnen bieden waar zij recht op hebben.