MakePeaceGreatAgain affiche

                                 Meer info

20180616 Stop Nato

lniakniojamlfgok

strijdliederen

MF2018 aff A2 FR HR-page-001

MF2018 aff A2 NL HR-page-001

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Op vrijdag 24 maart j.l. verzamelden enkele honderden militanten van het ABVV voor het Europees Parlement om kordate maatregelen te eisen tegen de sociale dumping die in steeds meer sectoren de arbeidsvoorwaarden ondermijnt.


De tewerkstelling van steeds meer gedetacheerde werknemers uit Oost-Europa in de bouw en het transport wordt al langer aangeklaagd. De laatste jaren rukt het verschijnsel ook op in andere sectoren zoals de dienstverlening, o.a. de horeca.


Daarnaast worden steeds meer opdrachten (vb. informatica) uitbesteed aan lage loonlanden.


De vakbonden willen de buitenlandse werknemers niet weren, maar eist wel dat zij hier tewerkgesteld aan precies dezelfde voorwaarden als de plaatselijke werknemers. Dit omvat niet alleen het loon, maar ook dezelfde sociale zekerheidsbijdragen.


Actie


Tijdens de meeting werden beelden geprojecteerd waarin vakbondsleden concrete situaties van sociale dumping aanklaagden. Naast de impact op de tewerkstelling, werden ook de implicaties voor de veiligheid op het werk aangehaald.


In haar toespraak lichtte Miranda Ulens (Federaal Secretaris ABVV) een en ander nader toe. Marc Goblet (Alg. Secret. ABVV) onderstreepte het belang van de sociale strijd. Hij herinnerde aan de grote sociale strijden die in grote sociale vooruitgang hebben geresulteerd, zoals de verovering van het algemeen stemrecht (van het einde van de 19e eeuw), het betaald verlof in 1936 en de sociale zekerheid kort na de tweede wereldoorlog. Zijn conclusie: wij kunnen winnen als wij durven te strijden !


Foto's


Onze reporter-supporter maakte een reeks foto's (vrij van rechten).


Zie https://goo.gl/photos/UGiJYepMjppSJrdd6