Strijdliederencafe affiche 2018

Antwerpen vrij

20180506

20180508 Affiche achtmei

18 00485 EXPO-Pacifisme St A2 HR DRUKKLAAR eindversie logo-page-001

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Zoals in vele steden van Europa werd er op 7 april ook in Brussel actie gevoerd tegen de commercialisering van de gezondheidszorg .
De verzameling vond plaats aan de voet van de financietoren, tot grote verbazing van de ambtenaren en de binnenlopende belastingsbetalers, waren de actievoerders met hun vlaggen, spandoeken en zelfgemaakte borden, gesteund door muziek en sprekers van de diverse bonden en verenigingen, vol geestdrift bezig met folders uit te delen en discussies te voeren. Het was een zeer noodzakelijke dringende actie en niet de laatste, want de geldwolven zijn op dit gebied ook meer en meer vraatzuchtig.

 

Ook dezen die er niet konden zijn, kunnen nog onze gestelde eisen en volgende actie helpen door volgende video te verspreiden: https://youtu.be/cQ4Ojsgo9nw.
Want samen kunnen en moeten we de gezondheid uit de handen van de commercialisering houden.
In de namiddag vond er nog een ronde tafel plaats over de mobilisatie van de vakbonden en de samenleving tegen de gevolgen van de besparingspolitiek, de privatisering en commercialisering van de gezondheidsdiensten en de sociale zekerheid.

 

De inleiding werd gebracht door Jan Willem Goudriaan, generaal secretaris van EPSU en door Yves Hellendorff van de CNE.
Daarna gaven er verschillende sprekers van verschillende landen uitleg over de actie in hun eigen land.
Uiteraard zijn de rechtse partijen en regeringen overtuigd van de efficiëntie van de privébedrijven en onderzoekslabs op vlak van het gezondheidswezen en medicijnen.
Is dit wel zo? Een onderzoek heeft bewezen dat de meeste uitvindingen eerst door universiteiten gedaan waren, dus met het geld van de belastingsbetalers, om daarna door de privé overgenomen te worden die ermee gigawinsten maken.

 

Een schandalig voorbeeld in ons land is wel dat van een Amerikaans farmabedrijf, met een geneesmiddel dat iedere maand onontbeerlijk is om de jonge Viktor zijn leven te redden. Hij moet dit geneesmiddel 2 maal per maand gebruiken en ze durven daarvoor 18.000€ per maand vragen en dit waarschijnlijk gedurende zijn gans leven. Nochtans zijn de kosten van hun labonderzoek niet zo hoog als ze ons vertellen, dit werd bewezen in een studie van het British Medical Journal. Zelfs bij levensgevaar voor een kind is hun winst wat hen bovenal aanbelangt. Hoelang nog?

 

Een ander schandalig voorbeeld, dit van de onderzoekers en technici van de Franse multinationale Rhone-Poulenc die jaren geleden een medicament tegen de verschrikkelijke Bilharziose ontwikkelden, een ziekte waarmee 300 miljoen mensen in Afrika en Z-Amerika besmet zijn, dat nooit in productie gebracht werd omdat de directie van deze firma vond dat de bevolking van deze landen dit medicament toch niet zouden kunnen betalen, dit werd dan door de CGT (franse vakbond) van het bedrijf bekend gemaakt. Hier had ook het winstbejag voorrang op het leven van de mensen. Welke waarden moeten voorrang krijgen? Welke krachten zullen hierin duurzame veranderingen brengen?

 

Echt gebeurd met een mooi einde, de kleine Celine zal blind worden indien niet snel een chirurgische ingreep plaats vindt! Dit is op dat ogenblik enkel in de Verenigde staten mogelijk maar deze privékliniek berekent de kosten op ongeveer 28.000 dollar, wat dan 2.5 à 3 miljoen is in 1984 voor de ingreep en het verblijf. Er was geen enkele tussenkomst voorzien. Een oproep aan de bevolking werd met een goede financiële deelname bekroond. mooi is dat! Maar wat als dit bedrag niet werd behaald, zou dan dat meisje aan haar lot overgelaten worden? Is dit menselijk? Zijn de privéwinsten über alles? Deze logika kan toch niet voortduren. Zoals aan de gevel van een vakbond geschreven stond "kapitalisme is schadelijk voor de gezondheid".
men zegge het voort.