Affiche manif Trump

Palestijnse hongerstakers

MIchelABVV

MichelABVV2

invit alaejo BRX

Affiche C50

Affiche Atoomenergie

groteparade2017

 

debatten Gentse Feesten 2017

STOP NATO 2017

AFF TOUS SAMEN 2017 ST

Delen van artikels

Persbericht - Brussel, 18 April 2017 . Het platform "Belfius is van ons", dat begin 2017 werd opgericht door een twintigtal organisaties, vakbonden en burgerbewegingen, verzet zich tegen een mogelijke privatisering van Belfius en verdedigt het behoud van Belfius onder publieke controle.


De pers berichtte vrijdag dat het plan om Belfius te privatiseren mogelijk in een stroomversnelling zit. Deze week legt de minister van Financiën het privatiseringsproject op de onderhandelingstafel en ook op het niveau van de directie van Belfius zijn er vergaderingen gepland. Het doel van deze vergaderingen achter gesloten deuren is om de verschillende scenario's voor een privatisering te bespreken.


De financiële voordelen die als argument gebruikt worden voor een eventuele privatisering getuigen van een kortetermijnvisie: een privatisering zou niet enkel een verlies van de toekomstige inkomsten betekenen, maar vooral het verlies van controle over de oriëntatie van de bank. Met een privatisering zou een lange termijnvisie over lokale verankering en maatschappelijke verantwoordelijkheid in gevaar gebracht worden. Een beursnotering zal de prioriteit leggen bij het tevreden houden van de aandeelhouders door middel van winstmaximalisatie op korte termijn.


Het maatschappelijk belang van Belfius is te groot om de bank aan de grillen van de beurs over te laten.


Een bank heeft heel wat impact: via het oriënteren van haar investeringen en andere diensten speelt ze een belangrijke rol in de economie en de samenleving waar ze actief is.


Vandaag is er een grote nood aan vernieuwing en vergroening van infrastructuur, aan scholen en sociale voorzieningen. Het knelpunt is echter een gebrek aan voldoende gerichte investeringen en net hier ligt een belangrijke rol voor een bank als Belfius.


Daarom moeten we ons verzetten tegen de privatisering van Belfius en samen tot alternatieve oplossingen komen. Afspraak op woensdag 26 april om de verschillende opties te bespreken: http://www.belfiusisvanons.be/wat-we-doen/. Die datum is overigens niet toevallig gekozen want die dag komt de Algemene Vergadering van Belfius bijeen.


Site internet : (FR) belfiusestanous.be et (NL) belfiusisvanons.be


Facebook: @belfiusestanousbelfiusisvanons

 

De leden van het platform "Belfius is van ons" zijn: FairFin, CADTM, Réseau Financité, CSC, ACV, CNE, LBC-NVK, KWB, FGTB Wallonie, BBTK-SETCA, ABVV, Masereelfonds, Attac Wallonie-Bruxelles, Attac Vlaanderen, Openbarebank.be, CEPAG, Iteco, Hart Boven Hard, Tout Autre Chose, Poliargus, Gresea, MOC, Acide, Saw-B, Oikos denktank, Links Ecologisch Forum, FOS-socialistische solidariteit en Vermeylenfonds.

1507 LEF TrojanTreaty PRINT3

Human Chain

DWMLogo

facebook-logo

HartbovenHard KLEUR3-e1410788156744

vrede-logo-kleur-big

dette

petitie

areva

embargo Israel, geen militaire support