Zin TV

                                Meer info...

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Nu vrijdag wil de minister van Pensioenen opnieuw een maatregel doordrukken die desastreus is voor werknemers met een lange loopbaan die op het einde van hun carrière een periode 'inactief' zijn, die dus ziek of werkloos worden. De minister legt opnieuw het ongewijzigde voorstel op tafel dat 15 dagen geleden in extremis werd afgeschoten op de ministerraad. De maatregel treft werknemers met een lange loopbaan die op het einde van hun loopbaan gedurende een bepaalde periode inactief zijn (ziekte of werkloosheid).

 

De compensatie voor werknemers die vroeg aan hun loopbaan zijn begonnen tegen een laag loon en bij wie de 45 beste jaren meetelden voor de berekening van hun pensioen wordt afgeschaft voor werknemers die aan het einde van hun loopbaan inactief zijn. In de pensioenberekening wil minister Bacquelaine dus niet langer de 45 jaren laten meetellen waarin mensen het meest verdienden en die dus het meest opbrengen voor hun pensioen, maar de 45 eerste loopbaanjaren. Een werknemer die zijn job verliest of ziek wordt voor de pensioengerechtigde leeftijd wordt dus gesanctioneerd bij de berekening van zijn toekomstig pensioen.

 

De maatregel treft weliswaar minder vrouwen, maar ze worden wel zwaarder getroffen. De 2350 vrouwen die in het eerste jaar worden getroffen verliezen maandelijks gemiddeld € 209 pensioen tegenover € 41 bij de 14.174 mannen.

 

Op die manier beoogt de minister meer dan 100 miljoen euro te 'besparen'. Hij neemt daarvoor pensioen af van mensen de aan hun carrière begonnen voor hun 20ste verjaardag en net voor de pensioenleeftijd ziek zijn of ontslagen worden. Terwijl deze mensen dus meer dan 45 jaar gewerkt hebben. Terwijl deze mensen vaak kortgeschoold zijn, geen aanvullend pensioen hebben, en dus aangewezen zijn op het wettelijk pensioen.

 

Dit voorstel komt bovenop een andere maatregel betreffende de gelijkstelling van de periodes van inactiviteit van werkzoekenden en werknemers in SWT. Werknemers die langer dan een jaar werkloos zijn – 75% van de werklozen – of werknemers die gebruikmaken van het normale SWT-stelsel krijgen een lager pensioen. Ze verliezen ongeveer 30 euro per maand. Daarnaast verliezen ze dus nog een bedrag als gevolg van het nieuwe voorstel van minister Bacquelaine.

 

De werknemers in SWT die ontsnapten aan de gelijkstellingsmaatregel dankzij de acties van de vakbonden en die voor hun 20ste zijn beginnen te werken zijn nog maar eens de pineut. Het gaat om SWT zware beroepen, slachtoffers van herstructureringen en bedrijven in moeilijkheden. Beseft de minister dat de meesten van hen er niet voor kozen om ontslagen te worden? Realiseert de minister zich dat diegenen met een lange carrière nog minder pensioen zullen ontvangen met de maatregel die hij vrijdag wil doordrukken?

 

Mensen die ziek zijn of ontslagen worden op einde van hun carrière minder pensioen gunnen terwijl ze al van voor hun 20ste verjaardag aan de slag zijn... Of anders gezegd: beknibbelen op de pensioenen van mensen die ziek worden eens ze de 60 zijn gepasseerd, of op die leeftijd ontslagen worden. Welke visie schuilt er achter dit beleid? Alle maatregelen die minister van Pensioenen Bacquelaine neemt, verminderen het pensioenbedrag.