20190623 Betoging
                                Meer info

Poster red Green NL                                  Meer info

Posterred Green Small FR.indd                             Plus d'info

GF debatten 2019
                                  Meer info

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Kinderen en medestanders van Greenpeace hebben vandaag de dieselmotor ten grave gedragen, tijdens de autoloze zondag in Brussel. Dieselwagens zijn schadelijk voor de gezondheid, vooral voor die van kinderen.

 

Na talloze schandalen is het zonneklaar dat de auto-industrie zowel de overheid als de burgers heeft bedot. Dieselauto's stoten nog altijd aanzienlijk meer stikstofdioxide (NO2) uit dan de fabrikanten aangeven.

 

"We zijn vergiftigd door diesels, en de enige manier om onze lucht weer snel gezond te maken, is zo snel mogelijk afstappen van zulke verbrandingsmotoren", verklaart Joeri Thijs van de Schone Lucht-campagne bij Greenpeace België. "Dieselauto's zijn even ongepast in stadscentra als een rokershoek in een ziekenhuis."

 

JYL 6002

 

Greenpeace heeft zijn meetapparaat, de AQ Mesh, sinds dinsdag 12 september in de Belliardstraat opgesteld. Zo wil de organisatie het verschil in luchtvervuiling aantonen tussen een dag met normaal verkeer en een dag zonder verkeer. Na het eerst half uur op Autoloze zondag, is de vervuiling van NO2 al met een derde afgenomen. Tot 16 uur zullen mensen van Greenpeace ter plaatse zijn om vragen van journalisten te beantwoorden of data te bezorgen.


"In de toekomst moeten steden op maat van mensen worden ingericht, niet op maat van auto's. Dit is het moment voor politici om zo'n mobiliteit van de toekomst vorm te geven, opdat we allemaal gezonde lucht kunnen inademen", besluit Joeri Thijs.

 

Ter herinnering: maandag stuurde Greenpeace een ingebrekestelling aan de bevoegde Vlaamse en Waalse ministers Joke Schauvliege en Carlo Di Antonio. Het betreft het gebrek aan daadkracht van de regeringen en de inadequate metingen in ons land.