HbH TinaTamara Facebook C 002clean

                                   Meer info

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Persmededeling 21 september 2017

 

ACV Openbare sector kiest eerst voor overleg

 

ACV Openbare sector heeft zich meteen na de bekendmaking van het zomerakkoord over de begroting voor 2018 stevig afgezet tegen de bedoeling van de federale regering om af te stappen van het principe van de vaste benoeming, behalve voor gezagsfuncties.

 

Sindsdien hebben wij ons standpunt verduidelijkt aan minister Vandeput (N-VA) bevoegd voor ambtenarenzaken. Voor de federale overheidsbedrijven is overleg gevraagd met de minister van mobiliteit Bellot (MR). Tegelijk hebben we aan de Eerste Minister gevraagd een initiatief te nemen. De Eerste Minister heeft ondertussen de overheidsvakbonden uitgenodigd om op 27 september a.s. de kwestie te bespreken.

 

ACV Openbare sector zal dit overleg voluit gebruiken om de regering te overtuigen om op haar voornemen terug te komen.

 

Ook is het zo dat de bijzondere commissie voor de openbare sector binnen het nationaal pensioencomité haar werkzaamheden over de zware beroepen in de openbare sector zopas heeft hernomen. Uiteraard zal ACV Openbare sector ook daarin de belangen van het overheidspersoneel en het onderwijs verdedigen.

 

In de gegeven omstandigheden beschouwt ACV Openbare sector de staking omtrent de problematiek van de vaste benoeming die de socialistische overheidsvakbond heeft aangekondigd op 10 oktober als voorbarig en onnodig. We sluiten ons dus niet aan bij die algemene stakingsoproep.

 

Ondertussen zal ACV Openbare sector uiteraard wel verder sensibiliserende initiatieven nemen om haar standpunten kracht bij te zetten.

 

ACV Openbare Sector groepeert:
• ACV Openbare Diensten
• ACV Transcom
• COC – Christelijke onderwijscentrale
• COV – Christelijk onderwijzersverbond
CSC – Enseignement