HbH TinaTamara Facebook C 002clean

                                   Meer info

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

ACVBIE en AC ABVV voorzichtig positief over akkoord in Europees Parlement om de regels van de Detacheringsrichtlijn te verstrengen.

 

Op 16 oktober 2017 heeft de Commissie Werk in het Europees Parlement beslist om eindelijk werk te maken van het principe "gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek". Als de tekst eind deze maand ook wordt aangenomen in plenaire zitting, zullen gedetacheerde werknemers eindelijk dezelfde verloning moeten krijgen als hun Belgische collega's.

 

Het voorstel wil ook een einde maken aan de praktijk van "triangulaire detachering", waarbij een onderneming een tussenstation gebruikt in een "derde lidstaat". Voor België is dat tussenstation heel vaak Nederland, waarbij handig gebruik gemaakt wordt van de zeer flexibele regels rond interimwerk.

 

Tot slot voorziet de tekst dat de lidstaten meer middelen moeten krijgen om naleving af te dwingen en geeft hij hen meer ruimte om de problematiek van sociale fraude consequenter aan te pakken.

 

De discussie rond het tijdelijke karakter van de detachering is echter een grote smet op het akkoord. Men zou gedurende 24 maanden gedetacheerd kunnen worden, daarna eenvoudig te verlengen na gemotiveerde aanvraag. Dit is voor ACVBIE en AC ABVV onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. De Belgische sociale partners in de bouw hadden voorgesteld om de duurtijd te beperken tot 6 maanden, eventueel eenmaal te verlengen na aanvraag en controle. De gemiddelde detacheringsopdracht in de bouwsector duurt immers 3 maanden.

 

Volgende grote Europese werf is de herziening van de Verordening over sociale zekerheid. ACVBIE, AC ABVV en de Europese bouwvakbonden blijven mobiliseren voor een ambitieuze herziening van deze Verordening. De oneerlijke staatsteun van Oost-Europese lidstaten aan het businessmodel van detachering via kortingen in de sociale zekerheid moet stoppen.

 

Vandaag is een eerste stapje gezet naar een eerlijkere Europese arbeidsmarkt, maar er ligt nog zeer veel werk op de plank. Europese politici moeten het vertrouwen van de werknemers opnieuw verdienen. Daarvoor moeten ambitieuze stappen gezet worden naar een socialer Europa.