HbH TinaTamara Facebook C 002clean

                                   Meer info

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Uitzendarbeid met contract van onbepaalde duur

Natuurlijk zijn we voor contracten onbepaalde duur...

 

...maar dan volwaardige contracten van onbepaalde duur, geen halfslachtige afkooksels. De enige zekerheid die contracten onbepaalde duur uitzendarbeid zullen bieden zijn een blijvende onzekerheid over inkomen, arbeidstijd en arbeidsplaats voor uitzendkrachten. En nog verder doorgedreven flexibiliteit dus. Dat is geen stap vooruit voor uitzendkrachten.

 

Minister Peeters vroeg vakbonden en werkgevers een akkoord te sluiten om contracten van onbepaalde duur in de uitzendsector mogelijk te maken. Het gemeenschappelijk vakbondsfront zal hierover niet onderhandelen.

 

Uitzendwerk is geen doel op zich, maar per definitie een tijdelijk, voor werknemers meestal hyperflexibel, arbeidsmarktinstrument.

 

Dit voorstel werkt de nadelen weg voor de gebruikers: ze kunnen zonder risico wel of niet beroep doen op de uitzendkracht. Dit voorstel werkt de nadelen voor de uitzendkracht niet weg : de hyperflexibiliteit blijft, niets is zeker, alles kan van dag op dag blijven veranderen. Welke job, welk loon, waar, wanneer? De uitzendkracht blijft de speelbal van het uitzendkantoor.

 

De uitdaging van vandaag is de creatie van nieuwe en kwaliteitsvolle jobs. We zien niet in hoe er met dit voorstel nieuwe jobs zullen gecreëerd worden. Integendeel, het zorgt ervoor dat uitzendkrachten vast komen te zitten in precaire loon- en arbeidsvoorwaarden, in een hyperflexibel arbeidsregime.

 

Vandaag zijn er weinig spelers op de arbeidsmarkt die aandringen op uitzendcontracten van onbepaalde duur. De uitzendsector ziet wel brood in een zoveelste nieuw systeem. Waarschijnlijk om hun marktaandeel in een krappere arbeidsmarkt te betonneren.