HbH TinaTamara Facebook C 002clean

                                   Meer info

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Elektriciteit: Een dynamische markt en 7 aanbevolen groenestroomleveranciers

Greenpeace publiceert vandaag zijn klassement van stroomleveranciers. Steeds meer leveranciers kiezen voor hernieuwbare energie, onder druk van de consument die niet meer aarzelt om van leverancier te veranderen. Met dit nieuwe klassement en bijhorende prijsvergelijker is dit trouwens zó gebeurd.

 

“De invloed van de consument is dit jaar opvallend merkbaar in ons klassement ”, zo stelt Jan Vande Putte, energiedeskundige bij Greenpeace België. “De markt is dynamisch geworden en kiest voor groene stroom. Er zijn nu al zeven leveranciers die we kunnen aanbevelen en we zien dat zelfs sommige grote spelers proberen de kwaliteit van de elektriciteit die ze leveren te verbeteren.” [1]

 

Hoewel giganten als EDF-Luminus en Engie-Electrabel nog altijd te veel investeren in vervuilende energievormen, kunnen we vaststellen dat de gemiddelde score van de 22 leveranciers op de Belgische markt die Greenpeace heeft doorgelicht hoger ligt dan vroeger.

 

Vier van hen, coöperaties, krijgen 4 zonnetjes en zijn dus sterk aanbevolen omdat zij de consument betrekken bij de investeringsbeslissingen. Onder hen Ecopower en Cociter. Drie andere leveranciers, onder wie Eneco, halen 3 zonnetjes en zijn dus ook aanbevolen. [2]

 

Ranking Classement 2017
 

Om zijn klassement op te stellen, onderzoekt Greenpeace wat een leverancier echt doet – en niet wat hij zegt – door zijn productie, zijn aankopen en vooral zijn investeringen onder de loep te nemen. “De investeringen bepalen werkelijk wat een bedrijf doet met het geld van de consument en hoe het de energie van morgen ziet”, verklaart Jan Vande Putte.

 

In Brussel is er jammer genoeg minder keuze aan groene energie dan in de andere regio’s. Brusselaars kunnen terecht bij Energie 2030, dat 4 zonnetjes haalde, maar daarnaast kunnen zij zich enkel wenden tot leveranciers met 2 zonnetjes, een aanvaardbaar resultaat vanuit milieuoogpunt. In deze categorie vinden we onder andere Mega en Poweo.

 

Bij de groten stellen we vast dat RWE-Essent promoveert naar de ‘Kan beter’-categorie met 1 zonnetje, in gezelschap van onder andere Belpower en Octa+. Total-Lampiris, Engie-Electrabel en EDF-Luminus sluiten de rij af en zijn nog altijd afgeraden, hoewel de investeringen van de twee laatste toch opschuiven richting meer hernieuwbare energie. Spijtig genoeg laten deze grote spelers zich nog te veel in met onaanvaardbare praktijken, zoals boorprojecten op de Noordpool, schaliegas en teerzanden, of investeringen in de levensduurverlenging of bouw van nieuwe kerncentrales. Hiervoor krijgen ze een rode kaart die ze in de laagste groep doet belanden.

 

Een handige vergelijker voor de consument

Om het de consumenten makkelijk te maken, is er nu een tool beschikbaar om de leveranciers te vergelijken. Met die tool, goedgekeurd door de CREG (de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas), kan elk gezin snel een groene leverancier vinden in zijn regio, precies weten hoeveel het nieuwe contract zal kosten, en in enkele tellen van leverancier veranderen. [3]

 

“Veranderen is gratis en gebeurt met enkele muisklikken,” onderstreept Mathieu Soete, projectleider van het klassement voor stroomleveranciers bij Greenpeace. Vorig jaar veranderde dan ook bijna één gezin op vijf van stroomleverancier. [4]

 

Hierdoor heeft de consument echt de macht in handen. Door te beslissen aan wie het de ongeveer 1.000 euro van zijn jaarlijkse elektriciteitsrekening geeft, spoort een gezin de leveranciers rechtstreeks aan om hun investeringen te wijzigen en heeft het invloed op hoe onze energietoekomst er zal uitzien.”

 


Noten
:

[1] Meer details over de resultaten van het klassement vindt u hieronder.

[2] De 22 leveranciers zijn op basis van hun score en activiteiten ingedeeld in 5 categorieën die elk een duidelijk advies aan de consument meekrijgen: 
4 zonnetjes - Sterk aanbevolen; 3 zonnetjes - Aanbevolen; 2 zonnetjes - Aanvaardbaar; 1 zonnetje - Kan beter; 0 zonnetjes - Afgeraden.

[3] Met de afrekening van het voorbije jaar kan een gezin heel precies weten hoeveel zijn nieuwe abonnement zal kosten. Het is ook mogelijk om die kosten te schatten door enkele vragen te beantwoorden. Er is ook een telefonische hulplijn opgezet.

[4] Cijfers over het aantal overstappen van leverancier per regio in 2015-16 (bron: http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Reports/20171023NL.pdf):

 


Enkele details per leverancier
:

- De 4 zonnetjes: Niet alleen behalen Cociter, Ecopower, Energie 2030 en Wase Wind een perfecte score, ze betrekken de burger ook bij hun investeringsbeslissingen. Hierdoor krijgen ze de hoogste beoordeling.


- 
Trevion en Aspiravi: Deze leveranciers bewijzen dat elke leverancier zijn beleid kan aanpassen en beter scoren op vlak van milieu en klimaat. Na het advies van Greenpeace in het klassement van 2016, hebben Trevion en Aspiravi gekozen voor meer hernieuwbare energie. Hierdoor komen ze bovenaan het klassement met respectievelijk 20/20 en 19/20.


- 
Eneco: Eneco was reeds de grootste leverancier in België die resoluut koos voor 100% hernieuwbare energie. Door de overname in juli van de 800.000 Belgische klanten van Eni, waardoor het de 3de grootste speler op de markt wordt, zal Eneco de juiste aankoopkeuzes moeten maken om zijn 3 zonnetjes te behouden. Wordt vervolgd.


- 
Mega en Poweo: Ook al zijn hun investeringen gericht op de toekomst, toch kopen deze leveranciers nog te veel stroom aan op de Europese markt, waardoor ze vervuilende energie binnenhalen. Ongeveer 55% van de op deze markt verhandelde mix komt immers uit kolen- of kerncentrales.


- 
RWE-Essent: Door niet langer te investeren in vervuilende kolen- en kerncentrales, toont RWE-Essent de wil om koers te zetten richting echt groene energie. Dit wordt ook bevestigd door een groenere investeringsmix.


- 
EDF-Luminus: Terwijl EDF geld blijft pompen in de Franse kerncentrales, merken we dat Luminus mikt op hernieuwbare energie. In een scenario waarbij beide bedrijven los zouden opereren, zou de Belgische dochter dan ook een stuk hoger scoren.


- 
Engie-Electrabel: Hier is het het Franse moederbedrijf dat koers zet richting een groene toekomst, terwijl het Belgische filiaal hopeloos in het verleden blijft steken. De strijd om de Belgische kernreactoren in leven te houden blokkeert trouwens de investeringen in meer hernieuwbare energie in België. Een onafhankelijk Electrabel zou op de allerlaatste plek eindigen.


- 
Total-Lampiris: Vorig jaar tuimelde Lampiris naar beneden in ons klassement als gevolg van de overname door het Franse Total. De rode kaart voor de verwoestende praktijken van Total blijft behouden, maar we zien ook dat de kwaliteit van de eigen investeringen en geleverde elektriciteit erop achteruitgaat.