HbH TinaTamara Facebook C 002clean

                                   Meer info

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Vakbonden en OKRA werken samen

 

Het Eén-programma Pano bracht op 11 oktober stevige getuigenissen die opnieuw illustreerden hoe dringend het is om de Vlaamse woonzorgcentra te voorzien van extra personeel en van personeelsnormen die duidelijker en beter aangepast zijn. De vakbond LBC-NVK, andere vakbonden, de ouderenvereniging OKRA en anderen voeren in dit verband aanstaande vrijdag, 27 oktober, actie in Brussel.

 

"Als vakbond willen we niet dat de vraag naar meer personeel in de oudenzorg weer wegebt", legt LBC-NVK-secretaris Olivier Remy uit. "Om die reden voeren vrijdagvoormiddag actie in Brussel. Samen met de werknemers uit de ouderenzorg en met vertegenwoordigers van de gebruikers, waaronder OKRA. Het gaat om een actie in gemeenschappelijk vakbondsfront, zowel voor de privé-woonzorgcentra als voor de openbare sector.

 

De actievoerders hebben diverse eisen:

 

1. Maak een duidelijk meerjarenplan voor méér personeel in de ouderenzorg. Er moeten hogere en moderne personeelsnormen komen en dus ook een betere financiering die rekening houdt met de gestegen 'zorgzwaarte' van de bewoners van de woonzorgcentra. Na de Pano-uitzending was er sprake van centen voor extra personeel, maar de genoemde bedragen zijn te laag om een echte omslag te maken in het beleid.

 

2. Maak afdwingbare transparantieregels voor de (beursgenoteerde) groepen die actief zijn in de ouderenzorg. In sommige situaties zou de overheid vlugger 'beschermende maatregelen' moeten kunnen treffen om de continuïteit van de zorg en de kwaliteit te garanderen. We willen dat het in de toekomst wordt verboden om nog winst uit te keren aan aandeelhouders van bedrijven in zorg en welzijn.

 

3. Maak werk van 'werkbaar werk' en zie af van nog meer flexibiliteit in een sector waar dag en nacht wordt gewerkt.

 

De actie vindt plaats op vrijdag 27 oktober 2017. De actievoerders starten om 10.30u aan het station Brussel-Noord (pleintje aan de hoofdingang). Verzamelen vanaf 9.30u. De deelnemers aan de actie trekken naar het kabinet van de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois aan de Koolstraat / Martelarenplein. Op dat moment zal de Vlaamse regering aan het vergaderen zijn. Een gesprek met de Vlaamse regering is aangevraagd.