Dadels te koop

                                Meer info...

Debat Eeklo

FB banner

                                  Meer info...

20181025 Klimaat

Information                Meer info...

HbH TinaTamara Facebook C 002clean

                                   Meer info

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

De Klimaatcoalitie is verheugd met de beslissing van KBC om fossiele brandstofbedrijven te weren uit hun aanbod van SRI (socially responsible investment) fondsen, waarin momenteel €5,75 miljard is belegd.

 

"Dit is een belangrijke stap in de goede richting," aldus Mathias Balcaen, expert bij de Klimaatcoalitie. "Na het Klimaatakkoord van Parijs is het onlogisch geworden om investeringen in fossiele brandstofbedrijven als "duurzaam" te classificeren. We zijn blij dat KBC dit nu ook inziet. Wij hopen dat andere banken snel dit voorbeeld zullen volgen."

 

KBC reageert met deze beslissing op een brede desinvesteringsbeweging die oproept om niet langer in fossiele brandstoffen te investeren. Eerder dit jaar gaven ULiège, UGent en KU Leuven aan niet langer in fossiele brandstoffen te willen investeren, onder druk van studentencampagnes. Ook aan de UCL, VUB en ULB lopen gelijkaardige campagnes. Recent sloeg ook de katholieke Kerk in België de weg richting fossielvrije investeringen in.

 

Toch maakt de Klimaatcoalitie een kanttekening bij de beslissing van KBC: "Hoewel deze beslissing een stap vooruit is, is het jammer dat duurzaamheid een niche blijft voor SRI-fondsen en geen algemene bedrijfslijn. Duurzaamheid zou de basis van elke bedrijfsvoering moeten zijn. Vakbonden beseffen al een tijdje dat 'there are no jobs on a dead planet'. Bedrijfsleiders zouden zich ook moeten realiseren dat er geen winst is op een dode planeet."