images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

com huis 2017 header persberichten ecobouwers persbericht-bericht

 

Leuven 11 november 2017 - Vandaag gaf Bond Beter Leefmilieu het startschot voor de Ecobouwers Opendeurdagen. Nog tot en met 19 november kun je in heel Vlaanderen en Brussel meer dan 150 duurzame bouwprojecten bezoeken. Steeds meer milieubewuste bouwheren kiezen voor een warmtepomp, maar betalen daar een onrechtvaardig hoge prijs voor. Lasten op elektriciteit zijn drie keer hoger dan die op stookolie. Ter gelegenheid van deze opendeurdagen vraagt Bond Beter Leefmilieu de energieministers om hun intentie van een groene taxshift waar te maken door de zware lasten op elektriciteit te verschuiven naar stookolie en aardgas. Zo kunnen ze ecologische bouwers belonen in plaats van afstraffen.

 

"Bij Ecobouwers kun je zien hoe onze huizen in de toekomst moeten zijn: goed geïsoleerd, geventileerd en met een duurzame verwarming; zoals bijvoorbeeld een warmtepomp. Zij dragen zorg voor het klimaat", aldus Benjamin Clarysse van Bond Beter Leefmilieu. "Maar net deze voorlopers betalen de hoogste lasten. De overheid belast verwarmen met stookolie of aardgas wel twee tot drie keer minder dan elektriciteit, voor een gemiddeld verbruik. Dat is onrechtvaardig en vooral contraproductief."

 

Verwarmen met warmtepomp versus aardgas en stookolie
De elektriciteitsprijs bestaat voor meer dan 70% uit distributie- en transportnettarieven, heffingen en BTW. Bij gas is dat maar 47% (Bron: VREG mei 2017). Bij stookolie betaal je zelfs maar 25% aan taksen en heffingen. "Om onze klimaatdoelstellingen te halen moet dat andersom," zegt Benjamin Clarysse.

 

 20171113 Tabel 02

 

Jaarlijkse verwarmingskosten bij gemiddeld verbruik

 

20171113 Tabel 01 

 

Bij dit rekenvoorbeeld gingen we uit van een gemiddeld verbruik van 23.260 kWh/jaar warmtevraag. Een warmtepomp met een SPF 3,4 en een prijs per kwh van 25 eurocent voor de warmtepomp, 4,5 eurocent voor aardgas en 5,4 eurocent voor stookolie. De verwarming met aardgas gebeurt met een gascondensatieketel (rendement: 96%) en de verwarming op mazout met een hoogrendementsketel op lage temperatuur (rendement: 90 procent).

 

Warmtepompeigenaars kunnen door het plaatsen van PV-panelen hun volledige elektriciteitsverbruik dekken. Voor een gemiddeld Vlaams gezin betekent dit een jaarlijkse kost van 678 euro, geheel toe te schrijven aan het prosumententarief (gemiddelde prosumententarief in Vlaanderen bedraagt 104 euro/KW/jaar. Om de energievraag te compenseren van een gemiddeld gezin met warmtepomp is een installatie met een vermogen van 6,5 kVa nodig).


Zo maak je een warmtepomp rendabel

 

Gelukkig slagen vele Ecobouwers er in om op een rendabele manier voor het klimaat te zorgen. Dat toont het Leuvens koppel Isabelle De Ryck en Leo D'haese, waar we vandaag te gast zijn, ook aan. Zij betalen helemaal geen verbruikskosten meer voor hun verwarming.

 

Leo D'haese vertelt hoe ze dat klaarspelen: "Alle energie die we verbruiken halen we gratis uit de lucht, met onze warmtepomp, en uit de zon, met zonnepanelen. Uiteraard hebben we eerst ons energieverbruik beperkt door goed te isoleren, een efficiënte ventilatie te plaatsen en zuinige toestellen aan te kopen. Onze zonnepanelen leveren meer energie dan we verbruiken; onze elektriciteitsleverancier krijgt van ons dus elk jaar groene stroom en rekent ook geen vaste kosten aan. We betalen 0 euro per jaar voor ons elektriciteitsverbruik. We betalen wel de prosumententaks op onze zonnepanelen. Hoe rendabel onze investering op lange termijn is, hangt dus sterk af van de overheid."

 

De grote uitdaging voor het klimaat

 

Ongeveer 85% van de energie die onze woningen verbruiken gaat naar verwarming. Bijna alle huishoudens verwarmen met aardgas of stookolie en stoten dus veel CO2 uit. Maar om de klimaatdoelstellingen te halen moet onze CO2-uitstoot drastisch omlaag. Tegen 2040 zal iedereen het voorbeeld van Isabelle, Leo en de andere Ecobouwers moeten volgen en overschakelen op een duurzame verwarming zonder stookolie of aardgas.

 

Tussen nu en 2040 moeten jaarlijks 100.000 woningen af van stookolie en aardgas. Dichtbevolkte gebieden kunnen overschakelen op warmtenetten, maar door de erg versnipperde bebouwing in Vlaanderen zullen tot 50% van de woningen een warmtepomp moeten plaatsen.

 

"Het contrast met de realiteit vandaag is groot. De gemiddelde jaarlijkse aangroei van warmtepompen bedroeg de afgelopen vijf jaar rond 2500 stuks. We hebben dus jaarlijks 20 keer meer warmtepompen nodig. Een verschuiving van lasten van elektriciteit naar fossiele brandstoffen zal de plaatsing van warmtepompen stimuleren", besluit Benjamin Clarysse.

 

Bezoek gratis 150 Ecobouwers

 

Wie zelf wil ervaren wat er allemaal mogelijk is op het vlak van ecologisch bouwen en verwarmen, kan op 11,12, 18 en 19 november gratis meer dan 150 woningen over heel Vlaanderen en Brussel bezoeken. Milieu- en energiebewuste bouwheren doen hun bouw- en woonervaringen uit de doeken. Meer informatie op: www.ecobouwers.be/opendeur/2017

 

 


 

 


Meer info
> Dossier groene warmte
> Artikel over huis van Isabelle De Ryck en Leo D'haese

 

Over Ecobouwers Opendeur
In meer dan 150 woningen over heel België doen milieu- en energiebewuste bouwheren hun bouw- en woonervaringen uit de doeken. Geen loze verkooppraatjes, maar getuigenissen uit de eerste hand. Tijdens een rondleiding laten huizeneigenaars je uitgebreid delen in hun ervaringen en krijg je de kans om vragen te stellen. Hoe gingen ze te werk? Welke financiële keuzes hebben ze gemaakt? Over welke partners zijn ze tevreden? Welke technieken kozen ze? Welke valkuilen moet je vermijden en welke kansen moet je grijpen?

 

Ecobouwers Opendeur is een initiatief van Bond Beter Leefmilieu. Inschrijven is gratis via www.ecobouwers.be. Dit jaar kun je meer dan 150 woningen bezoeken in Vlaanderen en Brussel. De rondleidingen starten telkens om 10 en/of 14 uur.

 

Over Bond Beter Leefmilieu

Bond Beter Leefmilieu werkt samen met organisaties, burgers, overheden en ondernemingen, met één doel: de transitie maken naar een duurzame, hernieuwbare samenleving. Om dat te realiseren, hebben we een omslag nodig op het vlak van energie, mobiliteit, grondstoffen, voeding en ruimtelijke ordening.