HbH TinaTamara Facebook C 002clean

                                   Meer info

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Greenpaece

 

Tijdens de COP23 in Bonn, lanceert Greenpeace een humoristische en opvallende actie om de publieke opinie te sensibiliseren voor de harde realiteit van de klimaatopwarming. Ze vestigt zo nogmaals de aandacht op de hoogdringendheid om de opwarming van de planeet af te remmen.

 

 Horizon

 

Orizon is een fictief vastgoedkantoor dat aan "voorspellend vastgoed" doet. Nochtans lijkt alles echt op de website van het kantoor en in de lanceringsvideo. Het lijkt echt op een startup die helemaal klaar is om winst te boeken aan de hand van een eenvoudig concept: een simulatie maken van de stijging van de zeespiegel als gevolg van de klimaatopwarming om te bepalen welk vastgoed over tientallen jaren aan de kust zal liggen.

 

"Met deze actie willen wij het cynisme van de industrie aan de kaak stellen en de hypocrisie van de landen waarvan de acties tekortschieten ten opzichte van de COP21-doelstellingen, zegt Joeri Thijs, Klimaatexpert bij Greenpeace België. Het Akkoord van Parijs is een belangrijke stap en de urgentie is uiterst hoog, wij hebben geen tijd meer te verliezen", benadrukt hij.

 

Video Orizon

 

Het Belgisch nieuws platform Newsmonkey.be was reeds op de hoogte van de campagne en heeft het valse nieuws verspreid evenals de website van het fictief vastgoedkantoor ontworpen door het agentschap Artefact. Deze website laat bezoekers zien welk vastgoed in 2100 aan de Belgische en Franse kusten zal liggen, om daarop te speculeren.

 

Dit idee kan dan wel best grappig zijn, de voorspellingen van de stijging van de zeespiegel zijn dat zeker niet. Ze zijn de harde realiteit, gebaseerd op het scenario RCP8.5 van het IPCC-rapport van 2014. [1]

 

"Gedaan met talmen, het is tijd om te handelen", gaat Joeri Thijs verder. "Dit jaar werd getekend door verwoestende orkanen, overstromingen en droogte. Het probleem van de klimaatmigratie blijft toenemen. [2] Wij kunnen niet langer lijdzaam toezien. De landen en bedrijven moeten ingrijpen, vervuilende energie aan de kant schuiven, inzetten op hernieuwbare bronnen maar ook werk maken van de overgang naar een milieuvriendelijk landbouwbeleid", besluit hij.

 

Noten:
[1] Dit scenario houdt rekening met een temperatuurstijging van 5°C en een stijging van de zeespiegel met ongeveer 1m tegen 2100. Het scenario RCP8.5 van het IPCC is het meest pessimistische, maar wel mogelijk, aangezien het ervan uitgaat dat de huidige uitstoot aanhoudt. De landkaart met de verhoogde zeespiegel werd ontworpen op basis van de topografische gegevens van de NASA.

[2] Lees hier het rapport dat Oxfam net publiceerde.

 

Om de video te downloaden, klik op deze link.