2018-10-27---Noche-Cubana-Vrienden-van-Cuba

HbH TinaTamara Facebook C 002clean

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Titel Logo

 

Als reactie op de Algemene beleidsnota van Buitenlandse Zaken van 24 oktober 2017, stuurde de BCK op 24 november 2017 een brief met kopie aan de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen, die wij integraal overnemen.

 

Mijnheer de minister

 

U schrijft in uw Algemene beleidsnota van 24 oktober 2017 het volgende: 'Op gebied van nucleaire ontwapening zal de progressieve benadering worden verdergezet, met het oog op een realistische en pragmatische overgang naar een wereld zonder kernwapens. Een inspanning zal worden geleverd om de gevolgen van de huidige polarisering van dit thema te overtreffen en op zoek te gaan naar constructieve benaderingen'.

 

De Belgische Coalitie tegen de Kernwapens (BCK) steunt uw pleidooi om stappen te zetten naar een wereld zonder kernwapens en brengt enkele pistes ter bevordering van dit doel onder uw aandacht.

 

Zo erkent de Belgische Coalitie tegen kernwapens dat het bezitten van kernwapens leidt tot polarisering. Dat was in het begin van het atoomwapentijdperk al zo, en dat is meer dan 70 jaar later nog steeds het geval. Het dreigen met de inzet van kernwapens is vanuit ethisch, humanitair en juridisch oogpunt te verwerpen. Mensen hebben dan ook terecht schrik voor de nucleaire dreiging die momenteel uitgaat van de spanningen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten van Amerika. De BCK roept de Belgische regering dan ook op om alle diplomatieke instrumenten te gebruiken om deze spanningen op te lossen.

 

Daarnaast roept onze Coalitie de Belgische regering op om het polariserend effect van de NAVO-consensus over het bezit van kernwapens evenals de stationering ervan in een land dat die kernwapens niet bezit, zoals het geval is in België, als onderdeel van de doctrine van dit Bondgenootschap aan te kaarten op het NAVO-overleg dat gepland is voor juli 2018.

 

In lijn met het gedeelde doel om polarisering te overstijgen, roept de BCK onze regering ook op om ICAN te feliciteren met de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede 2017. Tenslotte vraagt de BCK om het VN-Kernwapenverdrag van 7 juli 2017 te tekenen en ratificeren.

 

We danken u voor de aandacht die u besteedt aan dit schrijven en hopen op een reactie.

 

Hoogachtend,

 

Namens de Belgische Coalitie tegen Kernwapens,

Tom Manhaeghe (Activisme.be), Jerome Peraya (Agir pour la Paix), Samuel Legros (CNAPD),
Eloi Glorieux (Greenpeace), Michel Vanhoorne (LEF-FGE), Annemarie Gielen (Pax Christi Vlaanderen), Pieter Teirlinck (Vrede vzw)