Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Greenpaece

 

Aansluitend op de actie deze ochtend van Greenpeace in Frankrijk, waar activisten op geweldloze wijze het domein van een kerncentrale nabij Avignon hebben kunnen binnendringen (zie hieronder, wel in het Frans), beklemtoont Jan Vande Putte, kernenergie-expert van Greenpeace België:

 

"Kernenergie is niet alleen onbetrouwbaar [1] en duur [2], maar houdt ook grote risico's in. Het is onrustbarend dat de exploitanten van de kerncentrales in Frankrijk en België nog steeds geen lessen getrokken hebben."

 

In België wonen er meer dan 2 miljoen mensen in een straal van 30 km rond de kerncentrales van Doel en Tihange. Elia, de beheerder van het Belgische stroomnet, heeft recent aangegeven dat de kernreactoren zonder onoplosbare problemen voor de bevoorradingszekerheid en op economisch aanvaardbare wijze tegen 2025 kunnen gesloten worden [3]. Het enige wat daarvoor nodig is, is politieke moed en doorzettingsvermogen.

 

Nota's:
[1] Vandaag liggen ⅓ van de Franse kernreactoren stil, evenals 2 van de 7 Belgische reactoren.
[2] Volgens de meest recente officiële Franse cijfers is de reële kostprijs voor het langer openhouden van de kerncentrales dubbel zo hoog als door de Belgische autoriteiten ingeschat.
[3] Het Elia-rapport presenteert drie scenario's om tegen 2025 uit de kernenergie te stappen.