Webpage acti810d e5c69
                               Meer info...

Capture decran 2019 01 09 a 18.17.38
                             Meer info...

04 ETDD11 Depliant WEB OK
                               Meer info...

20190204 Betoging ABVV
                         Vergroot affiche

190115 NoTTIP Actie Geen CETA vlees FlyerCORRECTIE
                             Meer info...

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

VLAAMS PARLEMENT EN REGERING ANTWOORDEN OP BURGERHOORZITTING CETA

Teuven/Brussel 1/2/18

 

Gisteren 31/1/18 besprak het Vlaams Parlement haar antwoord op het verzoekschrift voor een volksraadpleging over CETA (Handelsverdrag met Canada) ondertekend door 16.335 mensen:

 

https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1226120/verslag/1228187

 

Als eerste en tweede indieners van dit verzoekschrift wensen wij vooreerst onze dank uit te spreken aan deze 16.335 mensen in wiens naam wij de eer hadden te mogen spreken.

Het mandaat dat wij van deze mensen gekregen hebben loopt hierbij ten einde en wij zien uit naar nieuwe burgerinitiatieven omdat het naar het gevleugeld woord van Carine Russo " te laat is om te denken dat
onze politici nog kunnen werken zonder de hulp van de burgers"

 

DANK

 

Onze dank gaat ook uit naar de Buitenlandcommissie van het Vlaams Parlement en haar voorzitter Dhr. Daems alsook naar de voorzitter van het Vlaams Parlement Dhr. Peumans die de moeite deed aanwezig te zijn bij de CETA burgerhoorzitting.

 

Wij danken ook de parlementsleden, meerderheid én oppositie, om gehoor te geven aan de legitieme bezorgdheden die onder de bevolking leven inzake de nieuwe generatie handelsakkoorden. In het bijzonder, maar niet uitsluitend, inzake voedselveiligheid en voedselsoevereiniteit.
Zowel oppositie als meerderheid hebben een aantal van deze bezorgdheden voorgesteld in het verslag van de hoorzitting.

 

Hiermee is het thema van de nieuwe generatie handels- en investeringsverdragen definitief onderdeel van het brede politiek debat in Vlaanderen. Bovenop de initiatieven waarvan MP Dhr. Bourgeois in zijn antwoord op ons verzoekschrift, heeft gewag gemaakt.

 

Hiermee werd ook een bijdrage geleverd aan de versterking van de democratie in Vlaanderen.

Gezien wij van mening zijn dat het ratificatieproces van CETA dient gestopt te worden, danken wij ook in het bijzonder de leden van de buitenlandcommissie Mevr. Turan en Mr Van Besien voor hun stellingname
tegen CETA.

 

HOORZITTINGEN

 

Het parlement is ingegaan op onze vraag om bijkomende hoorzittingen te organiseren met experten. Wij hebben al een lijst met experten overgemaakt aan de leden van de buitenlandcommissie.

Het verslag van deze hoorzitting is een nieuw feit voor de sociale partners in VESOC om vooralsnog over te gaan tot het formuleren van een advies. Een oproep in die zin circuleert op de sociale media:

https://www.facebook.com/notes/d19-20/ceta-uw-advies-en-onze-zeg/1335104433284830/

 

Wij hebben alvast sociale partners op de lijst van experten aangemeld.

 

GRONDERECHTEN

 

Het parlement heeft evenwel geen duidelijk standpunt ingenomen over onze vraag om geen instemmingsdecreet met CETA voor te leggen vooraleer het Europees Hof van Luxemburg het Staat- Investeerders Arbitrage systeem (ICS- voorheen ISDS) heeft getoetst aan de Europese
verdragen, de grondwet, incluis aan onze grondrechten zoals in verklaring 37 in CETA is opgenomen.

 

Dienaangaande blijven wij onverminderd op ons standpunt dat de volksvertegenwoordiging zich op glad ijs begeeft moest zij toch overgaan tot goedkeuring van een instemmingsdecreet. Wij verheugen
ons dat de CD&V fractie onze bezorgdheid heeft overgenomen. Wij betreuren dat VLD en NvA hierin niet zijn meegegaan.

 

Wij wensen te suggereren aan de buitenlandcommissie om een bijkomend advies van de Raad van State te vragen over de rechtsgeldigheid van een instemming met CETA VOOR het advies over de rechtsgeldigheid van
ICS. De Europese juristenvereniging en het Duits Grondwettelijk hebben alvast heel wat bezwaren.

 

Wij behouden ons het recht voor indien nodig als burger en voor het algemeen belang stappen te zetten naar het Grondwettelijk Hof .

Meer dan ooit staan burgers op hun grondrecht en wij menen dat ook onze overheden dit moeten doen.

 

ISDS TEGEN HAVEN VAN ANTWERPEN

 

Daarom nodigen wij alle burgers en in het bijzonder ook alle parlementsleden van de Buitenlandcommissie uit op zondag 25 februari om 11u in Antwerpen om deel te nemen aan een waakzaamheidsgebeuren
naar aanleiding van een grote ISDS-affaire die de Haven van Antwerpen teistert. Zie

https://www.facebook.com/events/1849886961968319/

 

Journaliste Tine Hens zal er tekst en uitleg geven en opheldering vragen over de Staat-Investeerders arbitrage tussen een logistiek multinational uit Dubai en de Belgische Staat.

Deze zaak drukt ons met de neus op de praktijk die ook in CETA staat eenzijdige, geheime rechtspleging in handen van multinationale groepen tegen besluiten van een openbaar bestuur dat het algemeen
belang vertegenwoordigt.

 

De EED VAN BORGERHOUT

 

Wij zullen daar de "Eed van Borgerhout" afleggen, een engagement om op onze grondrechten te staan en onverminderd onze burgerinitiatieven voort te zetten en. (zie bijlage)

 

De komende dagen zullen wij aandachtig het antwoord van MP Bourgeois en de Vlaamse regering op ons verzoekschrift analyseren.

 

Wij zullen op 25 februari ons antwoord aan MP Bourgeois en onze verdere plannen bekend maken in het kader van de voorbereiding van het topoverleg van de burgerinitiatieven op 24 maart in Bussel.

 

Luc Hollands, eerste indiener verzoekschrift Volksraadpleging CETA
0479/43.21.11. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kitty Snieders, tweede indienster. 0487/90.73.89. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.