GF debatten 2019
                                  Meer info

Def affiche 2019 1
                                Meer info

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Minister Homans wil de lokale besturen een grotere rol geven in de strijd tegen discriminatie op de huurmarkt. Gemeentelijke woondiensten of woonwinkels zouden kunnen fungeren als eerste lijn om klacht in te dienen tegen discriminatie. Dat kan een stap vooruit zijn, maar het is ruim onvoldoende om discriminerende praktijken echt terug te dringen. Het Netwerk tegen Armoede betreurt dat minister Homans halsstarrig blijft weigeren om praktijktesten in te voeren. In Gent is nochtans aangetoond dat die werken. Ook wetenschappelijk onderzoek van het Steunpunt Wonen, nota bene op vraag van de minister, wijst uit dat praktijktesten nodig zijn als men discriminatie echt wil terugdringen.

 

In Gent is in een jaar tijd de discriminatie van mensen met een beperking gezakt van 21% naar 15%. Voor mensen met een migratieachtergrond was de daling nog een stuk scherper, van 26% naar 14%. Het Netwerk tegen Armoede blijft wel benadrukken dat ook discriminatie op basis van inkomensstatuut een groot probleem blijft, waar te weinig tegen opgetreden wordt. Daarom is het nodig om praktijktesten ook uit te breiden naar die groep, zeker nu blijkt dat ze effectief resultaten boeken op het terrein.

 

Bron: http://www.netwerktegenarmoede.be/nieuws/praktijktesten-blijven-beste-manier-om-discriminatie-tegen-te-gaan