HbH TinaTamara Facebook C 002clean

                                   Meer info

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Het voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Ducarme om dringende medische hulp aan nog meer controle te onderwerpen, gaat voorbij aan de realiteit waar mensen zonder wettig verblijf in verkeren. In werkelijkheid is die medische hulp een van de weinige rechten die zij nog hebben en wordt zelfs die hulp vaak ten onrechte geweigerd.

 

Onduidelijkheid over de toepassingscriteria en administratieve drempels zorgen ervoor dat het voor mensen zonder wettig verblijf soms heel moeilijk om zelfs de meest urgente zorgen toegediend te krijgen of de juiste medicatie te krijgen. De term 'dringende medische hulp' is in die zin verwarrend omdat het over meer gaat dan hoogdringende zorgen. Het gaat over medische zorgen van preventieve of curatieve aard, nazorg, ambulante zorg (bvb door een huisarts of kinesist) of zorg in een verplegingsinstelling (bvb een ziekenhuis). Zorgen die noodzakelijk zijn om de gezondheid van een patiënt te verzekeren.

 

Suggereren dat die dringende medische hulp aanleiding geeft tot misbruik, gaat totaal voorbij aan de realiteit. Dit zal de levensomstandigheden van deze mensen nog moeilijker maken. Het Netwerk tegen Armoede roept daarom op om werk te maken van een degelijke toekenning van dringende medische hulp in plaats van bijkomende drempels op te werpen.