HbH TinaTamara Facebook C 002clean

                                   Meer info

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Op 17 januari 1962 is Patrice Eméry Lumumba vermoord, Wij, Oostendenaren nemen het niet meer dat deze donkere bladzijde uit de geschiedenis met alle middelen uit ons bewustzijn wordt geweerd. Een eerste stap in dit her toe-eigenen van de geschiedenis is een naamsverandering van het plein die aan de Drie Gapers, tot Patrice Lumumba-plein herbenoemen.

 

Patrice Lumumba was de eerste democratische verkozen premier van Congo. Lumumba's beleid in 1960 riep een halte toe aan het koloniaal beleid van België. Een koloniaal beleid die een roekeloze uitbuiting inhield van het Congolese volk; kerk en staat keken toe op de grofste schendingen van mensenrechten. De koloniale uitbuiting op het Congolese volk werden in stand gehouden tot aan de onafhankelijkheid .

 

"Geen Congolees die naam waardig zal ooit kunnen vergeten dat we deze onafhankelijkheid enkel door de strijd hebben veroverd, een strijd van alle dag, vurig en vol van idealen, een volgehouden strijd die ons ontberingen, lijden en ons bloed kostte.

 

Tot in het diepst van ons hart zijn we trots dat we die strijd met tranen, vuur en bloed gestreden hebben. Want die strijd was nobel, rechtvaardig en onontbeerlijk om een einde te maken aan de vernederende slavernij die ons met geweld was opgelegd."

 

Deze woorden uitgesproken door Lumumba tijdens de Onafhankelijkheidsdag van 30 juni 1960 in aanwezigheid van koning Boudewijn zullen hem niet in dank worden afgenomen en zal hij het bekopen met zijn dood. Patrice Lumumba werd vermoord in opdracht van de koloniale belangen. 58 jaar later willen we dit niet vergeten en stellen we dat de dekolonisatie zich nog moet voltrekken op verschillende vlakken en heeft ook gevolgen hier in Oostende op lokale gebied:

 

Economisch:

 

België en Congo hebben een lange gemeenschappelijke geschiedenis – het standbeeld van Leopold II is een getuige hiervan- en heeft men het klaargespeeld het passief van de Congolese bedrijven bij de onafhankelijkheid over te hevelen naar de Belgische ex-kolonialen. Na zoveel jaren is dit geschil dat ontstond bij de ontbinding van de koloniale maatschappijen en de oplossing ervan, blijft nog altijd dode letter. Het bedrag is geraamd op 200 miljard dollar. Een kolossale som die nog steeds ontvreemd is aan het Congolese volk en broodnodig is voor de ontwikkeling van het land. De ontwikkelingssamenwerking van de Stad Oostende kan men eveneens vanuit dit perspectief benaderen.

 

Politiek :

 

Met de moord op de Lumumba gaf de koloniale macht het signaal Congo geen politieke en economische onafhankelijkheid te gunnen. De multinationale maatschappijen ontginnen nog steeds de rijke Congolese bodem onder vrijgeleide van een dictatoriaal regime. Het neokolonialisme heeft het kolonialisme vervangen. Een politieke democratie kan slechts als de economie het mogelijk maakt. Deze actie van vandaag spoort de Oostendse lokale politici aan zich uit te spreken voor een democratische politieke democratie in Congo en de dekolonisering van Oostende.

 

Dekolonisering van Oostende!

 

Wat kan dekolonisering van Oostende inhouden?

 

- Onderwijs: naast de reeds geleverde inspanningen om te werken rond de geschiedenis van het kolonialisme/neokolonialisme in de scholen en de gevolgen op de geestesgesteldheid o.a. het racisme. Een didactisch pakket ontwikkelen -via stadssteun van Oostende - om dekolonisering van ingang te laten vinden bij Oostendse jeugd.

 

- Cultuur: meer aandacht besteden aan de dekolonisering van Oostende vanuit de overheid (stad, provincie, Vlaams gewest, ...) die events over een actieve dekolonisering bewerkstelligen op cultureel vlak : voorbeeld Festival Congo aan Zee meer in de kijker zetten,...

 

Een luik met progressieve films in het Filmfestival van Oostende besteed aan Congo....valt nog uit te werken.

Een inspanning van de stadsbibliotheek om werken bekend en toegankelijk te maken over het kolonialisme/neokolonialisme, kan worden uitgewerkt

 

- de stad Oostende geeft gehoor aan het integratiepact van Wouter Van Bellingen: een project rond dekolonisering van Oostende kan men in dit kader uitwerken. Het Europees Sociaal Fonds-agentschap heeft de oproep gelanceerd voor de projecten in het kader van het Integratiepact. Met de projectoproep 426 'Integratiepact: projecten ter bestrijding van racisme en discriminatie en bevordering van wederzijds respect' De Vlaamse overheid ondersteunt partnerschappen die oplossingsgerichte en sociaal innovatieve projecten opstarten, gericht op een gedragswijziging tegenover diversiteit, discriminatie en racisme. Mensen en middelen kunnen geactiveerd worden om aan de dekolonisering van Oostende te werken.

 

De Stad Oostende moet een duidelijke politiek signaal geven aan de bevolking om Oostende te dekoloniseren: er zijn mensen en middelen, nu nog de politieke wil!

 

Beelden van de actie in Oostende op 17 januari, zie https://youtu.be/jY9xB9zdBlQ