HbH TinaTamara Facebook C 002clean

                                   Meer info

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Drie kernvragen aan de minister
Is Alexander De Croo minister van óf tegen Post?


In de vorige editie van Tribune las je dat bij de opening van het nieuwe postsorteercentrum Brussel X (NBX), de Brusselse burgemeester Philippe Close voluit de verdediging van bpost als overheidsbedrijf op zich nam. Vicepremier en minister van Post Alexander De Croo had dat in zijn toespraak helemaal niet gedaan. Integendeel zelfs...


Net voordien had minister Alexander De Croo nog aangekondigd dat hij iedere Belg een eBox ter beschikking zou stellen. Samen met de steeds dreigende privatisering en de herwerkte postwet, zijn dat redenen genoeg om ons zorgen te maken. Wij hadden de minister om een onderhoud gevraagd, dat uiteindelijk op 6 december 2017 plaatsvond. ACOD Post had alvast geen sinterklaasgeschenken meegenomen. Hierbij een samenvatting van de problemen die we aankaartten.

 

Privatisering


Minister De Croo, u blijft in de pers herhalen dat u de discussie in verband met een mogelijke privatisering van bpost wil voeren. Een privatisering van bpost moet steeds een strategisch belang hebben, waarom wilt u hierover discussie voeren? Zijn er momenteel onderhandelingen over de overname van een ander postbedrijf aan de gang waarbij het scenario van de privatisering in zicht komt?


Volgens de minister zijn er geen onderhandelingen aan de gang en heeft hij niet de intentie om bpost te privatiseren. Ook niet om de staatsschuld een stuk af te lossen. En zeker niet omwille van bijvoorbeeld ideologische redenen. Iets waar N-VA, ondanks voldoende economische redenen om het niet te doen, hardop blijft van dromen. Onthoud in ieder geval dat ACOD Post, duidelijk en categoriek neen zegt tegen de privatisering van bpost. Dit zou bpost in sociale chaos storten en de dienstverlening van de burger nog meer in het gedrang brengen.


Liberalisering


Minister De Croo, u wil, weliswaar onder de druk van Europa en ons eigen BIPT, de postwet aanpassen. Deze wet beschermt bpost tegen piraten die alleen aan 'cherry picking' willen doen. Met de bedoeling om zich daarbij maximaal aan iedere vorm van sociale en fiscale lasten te onttrekken. Zal bpost de 'universele dienstverlening' kunnen blijven doen? Zal het aantal postkantoren behouden blijven? Zullen de burgers dagelijks op hun post mogen rekenen? Zullen eventuele concurrenten aan dezelfde voorwaarden (contractuele tewerkstelling) als bpost moeten voldoen?


Zijn antwoord op iedere vraag was, ja. Als dat inderdaad het geval is, dan moeten de Belgische burgers voor de eerstvolgende 5 jaar kunnen rekenen op de best mogelijke dienstverlening. Minister De Croo beweert dat hij hiervoor voldoende draagvlak binnen de regering heeft.

 

Digitalisering


Minister De Croo, u wil iedere burger één digitale brievenbus of eBox ter beschikking stellen. Alle overheden en alle bedrijven en organisaties zullen documenten naar burgers en bedrijven kunnen versturen via deze eBox. Dit initiatief lijkt op het eerste zicht logisch. Desondanks zijn wij er om diverse redenen van overtuigd dat een groot aantal burgers zullen benadeeld worden. Daarenboven zal dit zeer nefast zijn voor de omzet van bpost. Weet dat bpost jaarlijks bijvoorbeeld nog een miljard facturen uitreikt. Hoe kan u minister zijn van Post, Ontwikkelingssamenwerking en Digitalisering? Deze hebben toch tegengestelde belangen?


Hierop was het antwoord minder duidelijk. Meer in de trant van kunnen en niet moeten. De lancering van een basisdienst staat gepland voor het voorjaar van 2018 en zal gepaard gaan met een informatiecampagne. Vanzelfsprekend zou iedereen die verkiest om met papier te blijven werken ook met papier kunnen blijven werken. Wij pleiten er in ieder geval voor dat iedereen met een fysieke versie zou blijven werken. Het is bewezen dat de foutenmarge daarbij veel kleiner is dan met een volledige digitalisering.


Beste leden, ook wij kunnen ons steentje bijdragen. Door bijvoorbeeld tegen partijen zoals Zoomit, Doccle en Pom in te gaan en onze facturen niet elektronisch, maar fysiek te laten opsturen.


Jean-Pierre Nyns


Algemeen Secretaris ACOD Post
Dit artikel verscheen eerder in "De Tribune" (ledenblad van ACOD), februari 2018