20190623 Betoging
                                Meer info

Poster red Green NL                                  Meer info

Posterred Green Small FR.indd                             Plus d'info

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Greenpaece

 

Uit een nieuw rapport van Greenpeace blijkt dat we de productie en consumptie van vlees en zuivel moeten halveren tegen 2050, om gevaarlijke klimaatverandering te vermijden. Ook in België hebben we nog een lange weg te gaan: amper 1 Belg op 10 respecteert de voedingsadviezen...

 

Gemiddeld eten de Belgen 2 tot 2,5 keer méér vlees dan de officiële voedingsrichtlijnen voorschrijven. [1] Amper 10% houdt zijn vleesverbruik binnen die aanbevolen limieten. [2] Ook Belgische kinderen van 3 tot 13 jaar consumeren bijna twee keer meer dierlijke eiwitten dan nodig. [3] Beter te veel dan te weinig, lijken hun ouders te denken.

 

Nochtans heeft minder vlees eten niets dan voordelen [4]:

 

- Voor onze gezondheid. De overconsumptie van rood en bewerkt vlees verhoogt het risico op hart- en vaatziekten, obesitas, diabetes type 2 en bepaalde soorten kanker.
- Voor het klimaat. De landbouwsector is verantwoordelijk voor ongeveer 9% van de uitstoot van broeikasgassen in België. Twee derde hiervan stamt uit de vleesproductie.
- Voor het milieu. De intensieve vleesproductie leidt tot ontbossing voor de productie van soja die hoofdzakelijk dient als veevoeder, tot verlies van biodiversiteit, en vervuilt water en bodems.
- Voor het dierenwelzijn. In België worden jaarlijks 300 miljoen dieren geslacht voor consumptie. Dat gaat gepaard met heel wat dierenleed.

 

Als we niets doen, zal landbouw in de komende decennia naar schatting 52 procent bedragen van de totale broeikasgasuitstoot, waarvan 70 procent afkomstig uit de productie van vlees en zuivel. [5]

 

We zien wel een toenemende bereidheid onder de bevolking om minder vlees te gaan eten. Uit een recente opiniepeiling [6] blijkt dat 54% van de Belgen die vlees eten, vindt dat we minder vlees zouden moeten eten voor het klimaat. 66% van de ondervraagde personen die vlees eten, is ook bereid om zijn consumptie terug te schroeven . Het afgelopen jaar heeft bijna de helft van de Belgen zijn vleesinname verkleind in vergelijking met het jaar daarvoor.

 

Maar het gaat veel te traag. Dus start Greenpeace wereldwijd een campagne om de vleesproductie en -consumptie tegen 2050 te halveren in vergelijking met vandaag. [7]

 

"Er schort vanalles aan ons voedselsysteem", verklaart Sebastien Snoeck, expert Vlees en Veeteelt bij Greenpeace België. "Overheden blijven de industriële veeteelt massaal subsidiëren om steeds meer te produceren, terwijl al dat vlees onze gezondheid, die van onze kinderen en de planeet bedreigt. Ze zouden beter boeren steunen bij de omslag naar ecologische landbouw, en mensen aanmoedigen om meer lokaal en meer plantaardig te eten. Zo kunnen landbouwers een eerlijke prijs voor hun producten krijgen."

 

"Beslissen wat er op ons bord belandt, is voor ons als individu én als samenleving, één van de krachtigste wapens die we hebben in de strijd tegen klimaatverandering en milieuvernietiging", besluit Sebastien Snoeck.