Webpage acti810d e5c69
                               Meer info...

Capture decran 2019 01 09 a 18.17.38
                             Meer info...

04 ETDD11 Depliant WEB OK
                               Meer info...

20190204 Betoging ABVV
                         Vergroot affiche

190115 NoTTIP Actie Geen CETA vlees FlyerCORRECTIE
                             Meer info...

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Na de CETA-burgerhoorzitting in november vorig jaar en op voorstel van Luc Hollands en Kitty Snieders om eindelijk een inhoudelijk debat te hebben dat dieper gaat dan Magnette, organiseert de buitenlandcommissie van het Vlaams Parlement op 8 mei '18 een experten hoorzitting over het controversiële vrijhandelsverdrag tussen Europa en Canada. De volgende experten zullen aanwezig zijn: - Monique Goyens, directeur-generaal van de Europese consumentenorganisatie BEUC - Ronan O'Brien, onafhankelijk researcher - Hiddo Houben, hoofd afdeling VS en Canada, Directoraat-generaal Handel Europese Commissie - prof. dr. Jan Van Hove, Onderzoeksgroep Internationale Economie KU Leuven, hoofdeconoom KBC Groep - Laurens Ankersmit, advocaat-jurist, ngo Client earth - Gilles Suply, beleidsadviseur Europa en Internationaal, Vlaams netwerk van ondernemingen (VOKA)
Europa en Canada bereikten op 30 oktober 2016 een akkoord over een handelsverdrag, het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). Dit verdrag is het eerste in een lange reeks van een nieuwe generatie handelsverdragen zoals Mercosur ( Latijns-Amerika), JEFTA (Japan), EU-Vietnam,.....


Met dit akkoord stellen de EU en Canada de regulering van hun markten van goederen, diensten en investeringen open voor nieuwe normen en instellingen buiten de parlementaire controle.
CIEL (Centrum voor Internationaal Milieurecht): "De uitgebreide economische en handelsovereenkomst EU-Canada (CETA) is bedoeld om de vrije handel tussen de EU en Canada te vergemakkelijken, onder meer door de regelgevingslast voor bedrijven in beide rechtsgebieden te beperken. Dit betekent harmonisatie van voorschriften, wat historisch gezien betekent dat ze tot de kleinste gemene deler moesten worden gereduceerd; het verminderen van de discretionaire bevoegdheid van toezichthouders om vergunningen aan te passen aan specifieke technologische en ecologische omstandigheden; en het elimineren van voorzorgsmaatregelen door het verbieden van voorschriften die niet worden ondersteund door voldoende wetenschappelijk bewijs."
Het akkoord creëert met het Investment Court System (ICS) ook een apart juridisch circuit voor de beslechting van geschillen tussen multinationals en overheden. Een opmerkelijk feit aangezien het Europese Hof van Justitie (EHJ) zich op 6 maart heeft uitgesproken in de HYPERLINK "https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-03/cp180026nl.pdf"zaak Achmea-Slovakije. Het Hof stelt dat de geschillenregeling privé-investeerder - staat (ISDS) in bilaterale investeringsakkoorden tussen EU-lidstaten in tegenspraak is met het Europese recht. België en dus ook de Vlaamse regering hebben in CETA verkregen dat ICS dient getoetst te worden aan de fundamentele wetten en rechten van de EU. Op 26 juni wordt hierover gepleit voor het Hof Van Luxemburg. Op dit moment heeft DP World het tweede containerbedrijf in de Antwerpse haven de Belgische staat via geheime eenzijdige arbitrage aangeklaagd. De experten die door de burgerinitiatieven zijn aangemeld zullen de ongrondwettelijkheid pleiten indien het Vlaams parlement zou instemmen met CETA en alzeker voor het Hof Van Luxemburg heeft geantwoord op de vraag van België. Omdat 38 parlementen ( waaronder 8 Belgische) in de EU moeten instemmen met CETA en omdat CETA stopt indien in 1 parlement niet instemt wordt het belang van dit debat duidelijk.
U bent van harte uitgenodigd om deze hoorzitting bij te wonen op 8 mei 2018, 13.30u - Zaal Jan Van Eyck


Meer info:
Raf Verbeke (NL/FR), burgerinitiatief maak Gent TTIP en CETA vrij: 0497 23 07 60
Kitty Snieders (NL/FR), verzoeker CETA burgerhoorzitting Vlaams parlement: 0487 90 73 89