GF debatten 2019
                                  Meer info

Def affiche 2019 1
                                Meer info

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

 In Oostende bereikt onze vereniging Samn Divers veel nieuwkomers. Werk blijft voor hen een grote uitdaging. Mensen willen niets liever dan aan de slag gaan en een waardig inkomen verwerven, maar ze botsen op tal van drempels. Als ze al een job krijgen, is het interimwerk. Daarmee kun je geen stabiele financiële situatie voor je gezin opbouwen.

 

Mensen werken soms jaren aan een stuk in opeenvolgende interimcontracten, met werkloze tussenpauzes. Het maakt van hen werkende armen, want ze geraken met die tijdelijke jobs amper boven de armoedegrens. Het stadsbestuur zou zelf het goede voorbeeld kunnen geven, vindt Samen Divers.

 

Lees meer over de lokale uitdaging rond werk in Oostende.

 

Lees meer over de lokale beleidsaanbeveling rond wonen in Oostende.

 

Hier vindt u alle info over de campagne #lokaalsociaal.