190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


eacc68e9 c27f 4da3 ba66 4a5ee7deabc1

Visuel final4                                  Meer info

20190426 pamflet EuroManifestatie NL1Info

936913c7 a186 4d51 92cf 424ccf871efcZie affiche

LES JOURNEES IMAGINE affiche                 brochure

8MEI 19 affiche
         www.8meikomitee.gent

AGE 14

HbH2019 RightsNow 001nl
                                Français
                                Nederlands

Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Pax Christi International keurt de antisemitische spanningen in onze samenlevingen en wereldwijd sterk af. Antisemitisme of haatgevoelens ten opzichte van Joodse mensen zijn afkeurenswaardig en onacceptabel. Pax Christi International staat voor de mensenrechten van alle mensen en volkeren. De mensenrechten wortelen in de waardigheid die elke mens toebehoort.

 

De vredesbeweging heeft altijd veel aandacht gehad voor samenwerking en dialoog tussen de verschillende kerkgenootschappen en religies, met name in het streven naar rechtvaardigheid, vrede en meer respect voor uiteenlopende religieuze identiteiten. Pax Christi International is toegewijd aan oecumenische en interreligieuze dialoog en samenwerking. De sociale leer van de Rooms-Katholieke Kerk is een belangrijk referentiepunt.

 

Paus Johannes Paulus II benadrukte in zijn leer het bestaan van "zondige structuren" (Sollicitudo Rei Socialis 37 en 36). Het is niet moeilijk om in te zien dat antisemitisme een dergelijke structuur is.

 

Als christelijke vredesmakers moeten wij actief deze zondige structuur bestrijden en weigeren eraan deel te nemen. Zoals Johannes Paulus II schreef in Reconciliatio et Paenitentia, 16, moeten wij niet alleen weigeren kwaad te veroorzaken, wij moeten, met het oog op het kwade, ook weigeren om passief of stil te blijven.

 

Er kan geen twijfel over bestaan dat er ook historische voorbeelden van een goede verstandhouding tussen het christendom en het jodendom voorhanden zijn, maar vaker is de gedeelde geschiedenis beschamend geweest.

 

De Franse bisschop en medeoprichter van Pax Christi International Pierre-Marie Théas (1894-1977) was een uitzondering: hij was één van de weinige leden van de Franse Bisschoppenconferentie die tijdens de Tweede Wereldoorlog openlijk zijn afkeuring over de antisemitische wetgeving van de collaborerende Vichy-regering uitsprak.

 

In een bisschoppelijke brief schreef Théas: "Ik geef een stem aan het verontwaardigde protest van het christelijke geweten, en ik verklaar... dat alle mensen, ongeacht hun ras of religie, het recht hebben om door individuen en staten gerespecteerd te worden..." (1942). Bovendien speelde de bisschop een belangrijke rol in het redden van Joodse levens en op 8 juli 1969 werd Théas door Yad Vashem als Rechtvaardige onder de Volkeren erkend.

 

Bisschop Théas werd in 1944 gearresteerd. In een gevangeniskamp in Compiègne werd Théas door andere gevangenen gevraagd voor te gaan in gebed en reflectie. Hij koos ervoor om "Hebt uw vijanden lief" te prediken en stelde voor dat allen voor hun bewakers zouden bidden. Gevangenis gaf bisschop Théas inzicht in hoe moeilijk en veeleisend echte verzoening tussen vijanden eigenlijk is.

 

Het is ter nagedachtenis van hem dat Pax Christi International antisemitisme wil tegengaan en alle gelovigen en mensen van goede wil oproept om tegen antisemitisme in te gaan, om te weigeren passief of stil te blijven in het zicht van dit kwaad en zelf geen kwaad te veroorzaken. Pax Christi International zegt onomwonden nee tegen de zondige structuur van antisemitisme.

190328 LEF DoededenktestDEFInformatie

190328 LEF FaitesletestdereflexionDEF1Information

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info