190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Tract manif 2 april NL                         Meer info

190115 NoTTIP Actie Geen CETA vlees FlyerCORRECTIE
                             Meer info...

tract manif 2 avril fr                           Plus d'infos

Delen van artikels

Het aantal kinderen dat in een arm gezin geboren wordt, stijgt volgens Kind en Gezin voor het derde jaar op rij. Meer specifiek neemt de kinderarmoede toe in gezinnen waar de moeder een niet-Belgische achtergrond heeft. Confronterend en schrijnend, want het gaat hier over kinderen, maar niet verwonderlijk.

Als we een aantal beleidsmaatregelen van de laatste jaren op een rijtje zetten, zien we dat de negatieve impact zich opstapelt bij bepaalde gezinnen. Zo organiseert deze regering de verarming in plaats van ze aan te pakken.

  • De doelgroepkorting voor langdurig werkzoekenden werd afgeschaft door Vlaams minister van Werk Phillipe Muyters (N-VA), waardoor werkgevers minder geneigd zijn hen aan te werven.
  • Minister van Wonen Liesbeth Homans  (N-VA) verplicht vluchtelingen drie jaar lang te wachten voor ze toegang krijgen tot sociale woningen. Daardoor zijn ze aangewezen op de veel duurdere private huurmarkt.
  • De huursubsidies werden evenmin uitgebreid.
  • Als minister van Sociale economie investeerde Homans nauwelijks in meer jobs in de sociale economie. Voor mensen die een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt hebben omdat ze het Nederlands niet helemaal machtig zijn, werd de toegang tot sociale economie zelfs bemoeilijkt.
  • Verder werd de 60%-regel in de dienstencheques afgeschaft, waardoor werkzoekenden geen voorrang meer krijgen op jobs in deze sector.

In combinatie met een aantal federale maatregelen, zoals het verhogen van de btw op elektriciteit, de indexsprong en het niet nakomen van de belofte van de staatssecretaris voor armoedebestrijding om de uitkeringen minstens tot de Europese armoedenorm te laten stijgen, is het niet verwonderlijk dat meer gezinnen wegzinken in armoede.

Beweging.net roept alle regeringen op om van dit laatste jaar van de legislatuur gebruik te maken om structurele maatregelen te nemen die mensen in armoede effectief vooruit helpen.  We moeten alles in het werk stellen om te vermijden dat ook deze generatie kinderen verder opgroeit in armoede. De overheid moet de gezinnen waarin zij opgroeien op alle vlakken beter ondersteunen .

Wij denken aan:

-          een uitbreiding van de huursubsidies,

-          het verhogen van het leefloon  en de minimumuitkeringen tot op EU-armoedenorm,

-          het opnieuw invoeren van een doelgroepkorting voor langdurig werkzoekenden,

-          meer opleidingen voor langdurig werkzoekenden,

-          meer jobs in de sociale economie

-          het versterken van de begeleiding van  gezinnen in armoede naar de juiste sociale diensten.

Peter Wouters, Voorzitter beweging.net
12 juni 2018

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant