190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Tract manif 2 april NL                         Meer info

190115 NoTTIP Actie Geen CETA vlees FlyerCORRECTIE
                             Meer info...

tract manif 2 avril fr                           Plus d'infos

Delen van artikels

Zoals ondertussen algemeen bekend, ondertekenden Kim Jong-un en Donald Trump vandaag een ‘akkoord’. Nobelprijswinnaar voor de Vrede ICAN juicht de diplomatieke uitkomst van Singapore toe, maar wijst er wel op dat alleen een vredesproces gebaseerd op het internationaal recht en bestaande overeenkomsten tot kernontwapening kunnen leiden en het Koreaans schiereiland kunnen denucleariseren.

ICAN-directeur Beatrice Fihn: “Trump heeft hier de photo opportunity van zijn leven beet. Maar we mogen ons niet blindstaren op een vage overeenkomst. Trump en Kim zouden een wezenlijk document moeten ondertekenen, op basis van het internationaal recht en het VN-Verdrag voor het Verbod op Kernwapens (TPNW). Dat verdrag tweet niet, het verandert niet van gedachten onderweg naar huis, het heeft geen ego dat geblutst kan worden. Het is het enige allesomvattende, verifieerbare en onomkeerbare instrument om enige nucleaire ontwapening van betekenis te bereiken.”

Op een persconferentie in Singapore legde ICAN een concreet stappenplan voor om de kernwapens in de regio en de dreiging met het gebruik ervan weg te nemen. Het ‘Korean Peninsula Denuclearisation Framework’ van ICAN zet vijf stappen uit om Noord- en Zuid-Korea te denucleariseren.

Het plan roept beide landen op om de onaanvaardbare humanitaire gevaren van kernwapens te erkennen; Noord- en Zuid-Korea moeten toetreden tot het VN-verdrag voor het Verbod op Kernwapens (TPNW); Noord-Korea moet een verifieerbaar en tijdsgebonden plan tot ontwapening indienen, volgens de procedure uiteengezet in het TPNW; Noord-Korea en de VS moeten het bestaande Kernstopverdrag (CTBT) ratificeren en Noord-Korea moet opnieuw toetreden tot het Non-Proliferatieverdrag (NPT).

Akira Kawasaki van ICAN, die samen met Beatrice Fihn de Top in Singapore bijwoonde, juichte de inspanningen van de VS en Noord-Korea om nieuwe relaties aan te knopen en duurzame vrede en stabiliteit op het Koreaanse schiereiland te brengen, toe. Hij wees in zijn speech ook op de sterke diplomatieke inbreng van president Moon van Zuid-Korea.

Kawasaki: “Een vrede met kernwapens kan nooit duurzaam zijn. Echte vrede is alleen mogelijk door deze verboden massavernietigingswapens volledig te elimineren. Wij hebben al internationale akkoorden om tot die eliminatie te komen. En we blijven alle betrokken partijen aanzetten om tot het VN-Verdrag voor het Verbod op Kernwapens toe te treden. Het vijfstappenplan van ICAN kan in dat proces als leidraad fungeren.”


Beatrice Fihn , Executive Director. 

Akira Kawasaki, ICAN Steering group member, 

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant