20180924 nva affiche a3-420x594

                                Meer info....

Affiche verkiezingsdebat 25 sept 2018 Klein

Affiche BOAT ACTION                              Meer info

2018-10-27---Noche-Cubana-Vrienden-van-Cuba

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

CETA, het handelsakkoord tussen de EU en Canada, werd in 2017 getekend in weerwil van een ongewoon intens en breed protest. Het akkoord is gedeeltelijk in voorlopige uitvoering gegaan op 21 september 2017, maar het blijft mogelijk het te stoppen. De volledige en definitieve uitvoering van CETA is pas mogelijk als alle 38 parlementen, waarvan 7 in België het verdrag ratificeren. Het volstaat dat 1 van die 38 parlementen dit weigert om het hele verdrag van tafel te vegen.

In België maken de meeste parlementen hiermee geen haast. De Vlaamse en de Federale regering hebben echter het voorstel voor ratificatie reeds voorgelegd aan de Parlementen. In het Vlaams Parlement werd het voorstel na uitgebreide debatten in commissie goedgekeurd. Op woensdag 20 juni in de namiddag, wordt het in de plenaire vergadering besproken en gestemd. Allen daarheen! 

In het Federaal Parlement loopt de bespreking in Commissie verder. Na een dag hoorzitting op woensdag 13 juni, volgt een debat in Commissie op vrijdag 22 juni (te bevestigen) en de bespreking en stemming in plenaire (waarschijnlijk begin juli).

Het lijkt dus op dat de raficatie van CETA door het Vlaams en het Federaal Parlement zullen goedgekeurd worden, tenzij de burgers door hun massaal protest de Federale Parlementsleden alsnog zouden kunnen overtuigen om dit niet te doen.


Voor massaal straatprotest is er geen tijd meer. Wel kunnen wij de Parlementsleden met e-mails bombarderen. Dergelijke massale e-mail acties hebben in het verleden parlementsleden wel van gedacht doen veranderen. Dit was het geval bij de bespreking van ACTA (verdrag bescherming intellectuele eigendomsrechten) in het Europees Parlement in 2012.
Iedere burger kan zijn steentje bijdragen door een mail te sturen naar de Parlementsleden. Dit kan gemakkelijk via de linken hieronder.

Voor het Vlaams Parlement en voor de nederlandstaligen in het Federaal Parlement:

                http://directory.wecitizens.be/nl/campaign?id=16

Niets belet u ook  de franstalige federale parlementsleden te bestoken. Dit kan via

http://directory.wecitizens.be/fr/campaign?id=17

 

Info Michel Vanhoorne, 0497 57 94 59