190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Tract manif 2 april NL                         Meer info

190115 NoTTIP Actie Geen CETA vlees FlyerCORRECTIE
                             Meer info...

tract manif 2 avril fr                           Plus d'infos

Delen van artikels

De federale politie op de luchthaven van Zaventem kampt met een personeels- en middelentekort. De komende zomermaanden dreigt het tekort op te lopen naar 85 personeelsleden. Herhaaldelijk werd gevraagd dit tekort aan te vullen, maar om budgettaire redenen werd dit geweigerd.

Het aantal passagiers en vluchten op de luchthaven van Zaventem blijft stijgen, zo laat luchthavenuitbater BAC weten. Het aantal voorziene politieambtenaren stijgt helaas niet mee. Bovendien is het takenpakket van de politie sterk uitgebreid en zal het nog verder toenemen in de toekomst. Daardoor is de werkdruk flink toegenomen, wat de goede werking van de politie in het gedrang brengt.
Ook wat betreft middelen en infrastructuur loopt het fout. Er is herhaaldelijk gevraagd om één centraal gebouw voor het politiepersoneel te voorzien. BAC weigert de nodige ruimte te voorzien. Momenteel zit het politiepersoneel dan ook verspreid over de hele luchthaven. Voorts zijn er ook onvoldoende cellencomplexen, zijn de voertuigen dringend aan vervanging toe en werken de nieuwe e-gates niet naar behoren. Dit laatste is beslist geen overbodige luxe wanneer men de doorstroom en verwerking van passagiers vlot en veilig wil laten verlopen.

De ACOD steunt de politieleiding en personeel op de luchthaven. Ze verrichten in moeilijke omstandigheden uitstekend werk. Tegelijk trekken we aan de alarmbel. Deze toestand is niet langer houdbaar. Volgens de ACOD is de besparingsdrang van de regering Michel de oorzaak van de huidige veiligheidsproblemen op de luchthaven. Indien het politiepersoneel op de luchthaven beslist actie te voeren, zullen we hen daarin ondersteunen.

Diederich Poisket

vast afgevaardigde ACOD Politie Vlaams-Brabant & Limburg

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant