GF debatten 2019
                                  Meer info

Def affiche 2019 1
                                Meer info

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

ACV Voeding en Diensten voerde een onderzoek naar de zwaarte en gezondheidsrisico’s van het schoonmaakberoep, naar aanleiding van de Dag van de Schoonmaak. 74% van de respondenten geeft aan fysieke of psychische klachten te ondervinden ten gevolge van het werk. Schoonmakers blijken ook blootgesteld te worden aan bijzondere risico’s. Voor ACV Voeding en Diensten is het duidelijk: schoonmaken is een zwaar beroep.

 

Op 20 juni staan de meer dan 200.000 poetsvrouwen en -mannen in ons land in de schijnwerpers. ACV Voeding en Diensten roept die dag iedereen op om het schoonmaakpersoneel te bedanken. Dit jaar wordt de focus gelegd op een aantal minder bekende schoonmaakberoepen: industriële schoonmaak, schoonmaak van vliegtuigen, treinen en metro’s en afvalophaling. Bij zo’n 500 schoonmakers werd er gepeild naar gezondheidsklachten en arbeidsongevallen. Vooral fysieke klachten zoals rug- en nekpijn komen heel frequent voor. “We werken met hogedrukreinigers tot wel 2.500 bar. Dat is niet alleen enorm rugbelastend, maar ook gevaarlijk,” zegt Douglas, industrieel schoonmaker. 38% van de respondenten heeft al een arbeidsongeval meegemaakt. In 42% van de gevallen was de schoonmaker meer dan een maand arbeidsongeschikt. Schoonmakers van vliegtuigen beoordelen dan weer de werkdruk als bijzonder hoog. “Wij moeten elk vliegtuig in een recordtempo schoonmaken. Op papier moet elk type vliegtuig schoongemaakt worden met een bepaald aantal personen, maar in realiteit zijn we nooit met voldoende personeel,” zegt Samira, schoonmaakster in Zaventem.

 

Werken tot 57,6 jaar

Voor ACV Voeding en Diensten is het duidelijk dat deze werknemers een zeer zwaar beroep uitoefenen. Gemiddeld geven de bevraagde werknemers aan dat ze zich tot 57,6 jaar in staat voelen om hun huidige job uit te oefenen. “Alle schoonmaakberoepen zijn fysiek zwaar,” zegt Pia Stalpaert, voorzitter van ACV Voeding en Diensten. “Daarnaast gaan er heel wat gezondheidsrisico’s gepaard met het beroep. Niet alleen ons onderzoek toont dit aan, uit een recente studie van VUB-sociologe Laura Van den Borre blijkt dat schoonmakers  vaker sterven aan longzieken. Wij zijn dan ook erg verbaasd dat het schoonmaakberoep niet werd erkend als zwaar beroep in de openbare sector. Wij hopen dat de ogen van de politici nu open gaan: schoonmaken kan je niet volhouden tot je 67ste. Naast een erkenning als zwaar beroep zijn er maatregelen nodig om het werken vol te houden. ACV Voeding en Diensten is voorstander van een 4-dagenweek voor oudere werknemers zonder verlies van inkomen en een uitbreiding van het tijdskrediet, zonder negatieve gevolgen voor het pensioen.”