20190623 Betoging
                                Meer info

Poster red Green NL                                  Meer info

Posterred Green Small FR.indd                             Plus d'info

GF debatten 2019
                                  Meer info

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Op maandag 13 augustus hervatten we de verwittigingsacties met een stiptheidsactie van de controleurs verkeersbelasting van de Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel). Deze vangt aan rond 10u in Zeebrugge. Het verkeer van en naar de haven zal verstoord zijn. We zullen echter aan de gedupeerden uitleggen wat onze reden is.

Terwijl minister Homans waarschijnlijk ergens ronddobbert op een roze flamingo groeit het verzet tegen de door haar reeds uitgebreidaangekondigde maatregelen (tevens reeds te vinden op het internet) rond ziekteverlof en uitkeringen, de afbouw van het statutair ambt, het verhogen van de mogelijkheden om statutair te werven, het versoepelen van de ontslagmogelijkheden.


Acod zal doorzetten tot de beslissing van de Vlaamse regering belandt
waar ze hoort, in de prullenmand.