images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

Op woensdag 3 oktober voerden ongeveer 500 vakbondsmilitanten van de 3 vakbonden van het personeel van de Lokale Besturen actie aan de zetel van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten in Schaarbeek. Reden voor het ongenoegen: blokkering van de lonen sinds 1993.

 

Sinds 1993 kregen de meeste personeelsleden inderdaad geen opslag. De hogere kaders kregen wel loonsverhogingen van 20 à 30 %. Tot nu toe had de overheid geweigerd hierover in gesprek te gaan met de vakbonden.

 

Terwijl de vakbondssecretarissen ontvangen werden door de directie van de VVSG, werd een ludiek "Bal van de Burgemeester" georganiseerd waarvan wij een reeks foto's maakten. Zie https://photos.app.goo.gl/v29hy1G2scP7kwct8

 

Het gesprek met de directie van de VVSG verliep blijkbaar constructief. De vakbondsecretarissen meldden dat er dit najaar nog zou onderhandeld worden. Wij kregen achteraf nog volgend persbericht in onze mailbox.

 

Loononderhandelingen krijgen nieuwe start

 

ACV Openbare Diensten, ACOD-lrb en VSOA-lrb hebben op woensdag 3 oktober gemanifesteerd vóór het gebouw van de VVSG in Brussel. De directe aanleiding was het uitblijven sinds 2008 van een sociaal akkoord voor de sector. De centrale eis van deze actie was dan ook "Koopkracht nu".
Na de ludieke actie is er een doorbraak gekomen. De VVSG heeft zich geëngageerd om met de vakorganisaties nog dit najaar een onderhandelingskalender vast te leggen om tot een globaal sectoraal akkoord te komen tegen 2020.
Wim Dries - Voorzitter van VVSG en burgemeester van Genk - heeft van zijn Raad van Bestuur een mandaat gekregen om een globaal akkoord gelijk sporend met VIA5 (Vlaams non-profit akkoord) te onderhandelen. Ook is er bereidheid om werk maken van een sectorfonds voor de lokale en regionale besturen dat op termijn de verschillende paritaire initiatieven (opleiding, arbeidsomstandigheden, ...) kan coördineren, beheren en stimuleren.
De vakorganisaties van hun kant zullen de VVSG actief steunen in hun pogingen om voldoende ademruimte te krijgen van zowel de Federale als de Vlaamse overheid (pensioenlast, taxshift, meer Vlaamse middelen voor lokale autonomie, etc...).
Bovenstaande engagementen worden door alle partijen positief onthaald en zullen aan de respectievelijk achterban worden voorgelegd.

 

Christoph Vandenbulcke
Nationaal Secretaris ACV Openbare Diensten
Willy Van Den Berge
Federaal Secretaris ACOD-lrb
Serge Meeuws
Nationaal Voorzitter VSOA-lrb