190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


eacc68e9 c27f 4da3 ba66 4a5ee7deabc1

Visuel final4                                  Meer info

20190426 pamflet EuroManifestatie NL1Info

936913c7 a186 4d51 92cf 424ccf871efcZie affiche

LES JOURNEES IMAGINE affiche                 brochure

8MEI 19 affiche
         www.8meikomitee.gent

AGE 14

HbH2019 RightsNow 001nl
                                Français
                                Nederlands

Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Persbericht. Vandaag, 5 oktober, riep het ABVV zijn federaal comité bijeen in teken van de algemene mobilisatie tegen de sociale afbraak van N-VA, open vld, CD&V en MR. Dit algemeen ABVV-bestuur, samengesteld uit de algemene leiding van het ABVV, vertegenwoordigers en afgevaardigden van alle vakcentrales en regionale afdelingen, voerde een debat over de syndicale strategie ten opzichte van het oneerlijke beleid van de regering-Michel. En dit net na de uiterst succesvolle actiedag in gemeenschappelijk vakbondsfront van dinsdag 2 oktober. Op een volgende vergadering van ons federaal comité zullen we beslissingen nemen over onze mobilisatie, ons actieplan en onze syndicale strategie.


Sociaal verzet en syndicale actie, onder welk vorm dan ook, blijft noodzakelijk.


Dinsdag vertolkten tienduizenden militanten in heel het land de roep van de absolute meerderheid van de Belgen voor een eerlijk pensioenbeleid. We betoogden voor leefbare pensioenen op een redelijke leeftijd, een menselijke regeling voor wie zwaar werk heeft, realistische uitstapregelingen en doenbare loopbanen, én een stevige financiering van onze sociale zekerheid. Wij zullen ons hiervoor blijven inzetten en we rekenen daarvoor ook op het sociaal overleg. Tot op vandaag zien we echter weinig bereidheid tot daadwerkelijke dialoog.


Het kader waarin de regering-Michel ons als vertegenwoordigers van de werknemers plaatst, waarbij de pensioenen als besparingspost worden gehanteerd, de privésector wordt opgezet tegen de openbare sector en jong tegen oud, dient fundamenteel bijgestuurd te worden.


Het federaal comité benadrukt dat een vakbond syndicale actiemiddelen nodig heeft. Zo niet krijgen werkgevers en politici een vrijgeleide om hun sociale afbraak voort te zetten. Daarom willen we een halt toeroepen aan het als criminelen behandelen van ABVV-leden die gevolg geven aan een oproep tot syndicale actie, en aan het (politiek gestuurd) misbruik van het strafwetboek door de rechterlijke macht om deelnemers aan syndicale actie te vervolgen.


Gisteren, 4 oktober, startte de procedure voor het Antwerpse Hof van Beroep tegen de veroordeling van de voorzitter van ABVV regio Antwerpen door de Antwerpse correctionele rechtbank. Hij werd eind juni schuldig verklaard aan het misdrijf "kwaadwillige belemmering van het verkeer", tijdens onze nationale vakbondsactie van 24 juni 2016 waarbij een stakingspiket werd opgetrokken in de haven van Antwerpen. Als ABVV hebben we beroep aangetekend tegen dit op geen enkele manier te rechtvaardigen vonnis.


Ook in Luik worden 17 syndicalisten, delegees en vakbondsverantwoordelijken, voor de correctionele rechtbank gedaagd omwille van diezelfde vermeende "kwaadwillige belemmering van het verkeer".


Deze zaken zijn een schakel in de keten van vele aanvallen op het stakingsrecht en de democratische rechten (zoals het recht op vrije meningsuiting) die nochtans gevrijwaard worden door het Europees Hof van Justitie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. En dit terwijl de regering de positieve verplichting heeft om de uitoefening van deze fundamentele rechten te vrijwaren en te bevorderen.


We herhalen met klem dat het ABVV het voortouw zal blijven nemen tegen het monddood maken van het middenveld, het uithollen van onze democratische waarden en het beknotten van de actiemiddelen van de vertegenwoordigers van de werknemers.

190328 LEF DoededenktestDEFInformatie

190328 LEF FaitesletestdereflexionDEF1Information

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info