190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


190115 NoTTIP Actie Geen CETA vlees FlyerCORRECTIE
                             Meer info...

20190308 Vrouwenstaking

Zij hadden hun redenen

Klotejobs de schaduwzijde van de flexibiliteit

Tract manif 2 april NL                         Meer info

tract manif 2 avril fr                           Plus d'infos

Delen van artikels

De rechtbank van eerste aanleg in Brussel oordeelt dat het Vlaamse gewest in gebreke blijft en legt een strakke deadline op voor een luchtkwaliteitsplan met concrete maatregelen - op straffe van 1000 euro per dag vertraging.

 

"Dit is een stevige uitspraak en een overwinning voor onze gezondheid en het klimaat, reageert Joeri Thijs, Luchkwaliteitsexpert bij Greenpeace. Het Vlaamse gewest moet zich schikken naar de belangrijkste eis van Greenpeace: een geloofwaardig en concreet actieplan voor gezonde lucht in Vlaanderen."

 

Daarnaast oordeelt de rechter dat de Vlaamse overheid onvoldoende representatieve gegevens over luchtvervuiling aan Europa rapporteert. Dit werd onlangs nog bevestigd door de meetresultaten van Curieuzeneuzen.

 

"Het Ontwerp Luchtkwaliteitsplan dat vandaag op tafel ligt is te veel gebakken lucht. Het plan mist nog ambitie en moet vooral veel concreter met bindende en dringende maatregelen. Om alle Vlamingen gezondere lucht aan te bieden en de klimaatverandering te beperken, moet onze hele mobiliteit binnen het decennium veranderen en dat is minister Schauvliege duidelijk vergeten in het plan dat nu voorligt", zegt Joeri Thijs.

 

Na de vernietiging van de stedenbouwkundige vergunning voor Uplace en de overwinning voor de Nederlandse klimaatzaak gisteren, is dit het derde opmerkelijke vonnis deze week dat het klimaat ten goede zal komen.

 

Greenpeace is tevreden dat de initiatieven van verschillende burgerbewegingen, de opeenvolgende wetenschappelijke rapporten en de acties - waaronder deze juridische actie - van milieuorganisaties de problematiek van luchtkwaliteit en klimaat hoog op de agenda hebben geplaatst. De milieuorganisatie hoopt dat de politieke leiders deze duidelijke signalen vanuit de maatschappij nu eindelijk begrepen hebben.

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant