20190623 Betoging
                                Meer info

Poster red Green NL                                  Meer info

Posterred Green Small FR.indd                             Plus d'info

GF debatten 2019
                                  Meer info

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Dinsdag 9 oktober 2018 — Beeld je eens een wereld in waarin je favoriete drank eruitziet als vies water en ook zo ruikt en smaakt. Dat is het scenario dat ruim 100 ngo's willen voorkomen met een nieuwe campagne die de Europese Commissie oproept de EU-wetgeving ter bescherming van alle Europese waterbronnen, zoals rivieren, stromen, meren, watergebieden en grondwater, te verdedigen.

 

Brussel, 9 oktober 2018 - Beeld je eens een wereld in waarin je favoriete drank eruitziet als vies water en ook zo ruikt en smaakt. Of dat je in plaats van je gebruikelijke pint een kommetje droge, knapperige hop krijgt ... Dat is het scenario dat ruim 100 ngo's willen voorkomen met een nieuwe campagne die de Europese Commissie oproept de EU-wetgeving ter bescherming van alle Europese waterbronnen, zoals rivieren, stromen, meren, watergebieden en grondwater, te verdedigen tijdens haar lopende evaluatie (gekend als een 'fitness-check').

 

De onlinecampagne met de naam #ProtectWater wordt geleid door WWF, European Environmental Bureau, European Anglers Alliance, European Rivers Network en Wetlands International, die samen de coalitie 'Living Rivers Europe' vormen. Ze wil Europese burgers aanzetten om deel te nemen aan de openbare raadpleging van de Europese Commissie over de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), die loopt tot 4 maart 2019. Deze raadpleging is voor het algemene publiek de enige kans om zijn zegje te doen tijdens de evaluatie van de wet. De campagne reikt burgers een eenvoudig instrument aan om te laten weten dat ze deze wet sterk en doeltreffend willen houden.

 

Andreas Baumüller, hoofd 'Natural Resources' van het European Policy Office van WWF: "De halfslachtige invoering van de Europese waterwet door de lidstaten is al een misdaad op zich. Maar hun wanhopige pogingen om ze te verzwakken - nog vóór de 'fitness-check' van de Commissie is afgerond - is een stap te ver. Wij roepen de inwoners van Europa en daarbuiten dan ook dringend op om hun krachten te bundelen via de #ProtectWater campagne en hun stem te laten horen. We hebben allemaal schoon water nodig. Maar zonder de KRW wordt dit ernstig bedreigd. Kom nu in actie en verdedig de Europese waterwet!"

 

60% van de Europese waterlopen zijn niet in goede staat

 

Zoetwater-ecosystemen zijn het meest bedreigd op onze planeet [1]. En in Europa is dat niet anders. 60% van het water in de EU is vandaag niet gezond [2] omdat lidstaten toelieten dat het werd gebruikt op manieren die blijvende schade aanrichten, zoals via dammen, de bouw van andere vernietigende infrastructuur en allesbehalve duurzame landbouw. Via de KRW stemden de lidstaten ermee in hier een einde aan te maken en voor hun water een 'goede status' te behalen tegen ten allerlaatste 2027 (de oorspronkelijke deadline van 2015 werd bij lange na niet gehaald).

 

Zolang de politieke wil er is, biedt de KRW een effectief kader voor de aanpak van de grootste druk op ons water [3]. Maar de lidstaten zullen hun inspanningen en investeringen fors moeten versterken als ze de deadlines van 2027 willen halen. Er zijn maar weinig resultaten waaruit een verbetering van de gezondheid van hun water blijkt. De lidstaten bespreken nu hoe de wet kan worden verzwakt om zichzelf meer flexibiliteit te geven.

 

> Over de #ProtectWater campagne

 

- Het doel van #ProtectWater is eenvoudig: de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) verdedigen om zo de rivieren, de meren, het grondwater, de watergebieden en hun fauna en flora in Europa voor de komende generaties te beschermen.
- De campagne wordt geleid door 'Living Rivers Europe' (bestaande uit het Europese netwerk van WWF, European Anglers Alliance, European Environmental Bureau, European Rivers Network en Wetlands International), dat een beweging van meer dan 40 miljoen mensen over heel Europa vertegenwoordigt.
- De campagne geniet nu de steun van 100 ngo's, waaronder BirdLife en Friends of the Earth.
- De campagne geeft iedereen de kans om gemakkelijk deel te nemen aan de openbare raadpleging van de Europese Commissie over de evaluatie van het Europese waterbeleid, waaronder ook de KRW valt. Living Rivers Europe is ervan overtuigd dat enkel een luide kreet van burgers om de KRW sterk te houden ervoor kan zorgen dat deze wet, samen met de rivieren, meren en watergebieden die ervan afhankelijk zijn, worden beschermd. Door het e-actieformulier (op www.livingrivers.eu en de websites van alle deelnemende organisaties) in te vullen, kunnen burgers snel en gemakkelijk het voorgestelde antwoord op de openbare raadpleging van de Europese Commissie in hun naam insturen.

 

- [1] Living Planet Report, WWF, 2016
- [2] European waters: Assessment of status and pressures 2018, EEA, 2018
- [3] Bringing life back to Europe's waters: The EU water law in action, 2018