20190623 Betoging
                                Meer info

Poster red Green NL                                  Meer info

Posterred Green Small FR.indd                             Plus d'info

GF debatten 2019
                                  Meer info

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Of het nu van spinnen is of van hoogtes: iedereen is wel eens bang. Maar heel wat mensen zijn bang waar ze veilig zouden moeten zijn: thuis. Met deze angstgevoelens gingen Zijn, zij-kant en FOS aan de slag voor hun nieuwste sensibiliseringscampagne rond partnergeweld.

 

Bang SpinOf het nu van spinnen is of van hoogtes: iedereen is wel eens bang. Maar heel wat mensen zijn bang waar ze veilig zouden moeten zijn: thuis. Met deze angstgevoelens gingen Zijn, zij-kant en FOS aan de slag voor hun nieuwste sensibiliseringscampagne rond partnergeweld. De 'Bang!'-toolbox biedt raad en daad bij angst in relaties, van jaloezie en bindingsangst tot fysiek en verbaal geweld.

 

Wanneer politici het in deze verkiezingstijden hebben over veiligheid, vergeten ze één ding: de onveiligste plek is thuis. Familiaal geweld is wereldwijd één van de voornaamste doodsoorzaken voor personen in de leeftijdscategorie van 15 tot 44 jaar. Mensen lopen in hun gezin de grootste kans om bedreigd, geslagen, geschopt, verkracht, ernstig lichamelijk mishandeld of vermoord te worden.

 

Cijfers

 

In België worden per jaar 1 op de 7 vrouwen en 1 op de 10 mannen slachtoffer van partnergeweld. Wereldwijd zijn 1 op de 5 vrouwen en meisjes slachtoffer van fysiek en/of seksueel partnergeweld. 30% van de vrouwen wereldwijd wordt in haar leven slachtoffer van partnergeweld. Over mannen zijn er nog geen internationale cijfers.

 

Al deze mensen spreken van angst als het belangrijkste gevoel voor, tijdens en na het geweld. Deze herkenbare emotie is een belangrijk alarmsignaal in de strijd tegen partnergeweld, en vormt het uitgangspunt van de nieuwste sensibiliseringscampagne 'Bang!' van De Beweging tegen Geweld – vzw Zijn, de progressieve vrouwenbeweging zij-kant en internationale solidariteitsorganisatie FOS.

 

Bang!

 

Palingen, haaien in het zwembad, de kelder of openbare wc's. Als je vraagt aan mensen waarvoor ze bang zijn krijg je de meest originele uitspraken, zo blijkt uit de twee campagnespots. De laatste getuigenis - "Ik ben bang van mijn partner" - komt des te harder aan. De spots kan je hier en hier bekijken.

Op de campagnewebsite www.horenzienenpraten.be vinden bezoekers een angst-toolbox, verstopt achter een enge spin. Door hun weg door het spinnenweb te klikken, krijgen ze informatie over jaloezieproblemen, communicatiemoeilijkheden, bindings- en verlatingsangst, maar ook over fysiek en verbaal partnergeweld. Naast symptomen, handvaten en praktische tips worden ook hulpverleningsadressen meegegeven. Verhalen over partnergeweld tonen de omvang van het probleem aan.

 

Beleidsaanbevelingen

 

Naast het brede publiek willen Zijn, zij-kant en FOS ook de beleidsmakers wakker schudden. De hoge prevalentiecijfers rond partnergeweld tonen aan hoe belangrijk het is om reeds op school in te zetten op doorgedreven relationele en seksuele vorming. Daarnaast moeten slachtoffers efficiënter geholpen worden: professionalisering en permanente bemanning van de hulplijn 1712, vorming inzake partnergeweld voor álle eerstelijnshulpverleners en een Family Justice Center (FJC) in elke provincie zijn daarbij noodzakelijke stappen.

Via de Belgische ontwikkelingssamenwerking kan ons land ook internationaal bijdragen aan een betere bescherming van slachtoffers van partnergeweld. Bij bilaterale contacten moet België aandringen op de aanmaak en toepassing van adequate wetgeving. Ook steun aan lokale middenveldorganisaties, die van de strijd tegen partnergeweld een prioriteit maken, is cruciaal.

 

www.horenzienenpraten.be
www.zij-kant.be / www.vzwzijn.be / www.fos.ngo