Webpage acti810d e5c69
                               Meer info...

Capture decran 2019 01 09 a 18.17.38
                             Meer info...

04 ETDD11 Depliant WEB OK
                               Meer info...

20190204 Betoging ABVV
                         Vergroot affiche

190115 NoTTIP Actie Geen CETA vlees FlyerCORRECTIE
                             Meer info...

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Zoals aangekondigd in mei laatstleden, heeft de Algemene Centrale – ABVV een historisch akkoord gesloten met de BBTK. Volgens dit akkoord, zal het principe van één centrale per sector worden toegepast vanaf 1 januari 2019. En dat voor 47 betrokken sectoren.

 

"In een arbeidsmarkt in verandering, is het normaal dat we de structuren aanpassen om beter te kunnen inspelen op de noden van de werknemers. Arbeiders, bedienden en kaderleden... één strijd", zo verduidelijkt Andrea Della Vecchia, de nieuwe woordvoerder van ABVV Petroleum. Dat is meer dan juist als men in overweging neemt dat de harmonisering van de statuten van arbeiders en bedienden, waar reeds heel wat inkt over gevloeid is, in de nabije toekomst een feit zal zijn.

 

"Deze nieuwe verdeling van de sectoren onder onze beide centrales werd nog het meest beïnvloed door het principe van de eenheid van de werknemers."

 

Eindeloopbaan en koopkracht

 

Om de eenheid onder petroleumwerknemers te bestendigen, hebben militanten van het ABVV op 16 oktober 2018 vergaderd. Ze hebben er de hoeksteen gelegd voor deze nieuwe werkwijze. Ze hebben er zich eveneens klaargestoomd voor de komende uitdagingen in zowel de eigen sector als op interprofessioneel gebied.

 

"In de petroleumsector werkt een groot deel van de werknemers in ploegen en is er nachtarbeid. Ze kunnen de verwoede pogingen van de regering niet begrijpen om hen nog langer te doen werken. Hun werk is belastend en dat moet worden erkend."

 

Een ander aandachtspunt dat naar voren geschoven wordt door de militanten is koopkracht. "Volgens de barometer van het ABVV, zijn de reële lonen in 2016-2017 gedaald met 1,73%. Nochtans delen de bedrijven in onze sector geregeld dividenden uit aan hun aandeelhouders. Het is zonneklaar dat we tijdens de volgende loononderhandelingen niet tevreden kunnen zijn met peanuts."